วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนแผ่นดินไหว ทางโทรศัพท์มือถือ

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นดินไหวของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่เมืองเบิร์กเลย์ สหรัฐฯ ได้เผยว่า ถ้าหากเราสามารถที่จะเร่งอัตราความเร็วในโทรศัพท์มือถือ จนสามารถรวบรวมปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ และล่วงรู้ความเป็นไปและอันตรายของมันได้ล่วงหน้าทัน ก็จะสามารถแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวทางโทรศัพท์มือถือได้ เขากับคณะได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์มือถือ ตั้งชื่อให้ว่า “การสั่นไหวของข้าพเจ้า” โดยจะคอยติดตามอัตราการรับและส่งข้อมูลของโทรศัพท์มือถือกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เขายังแจ้งว่า ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ อยู่ที่ข้อมูลที่พบว่าอาณาบริเวณดินแดนที่เกิดแผ่นดินไหวมักจะอยู่ตามที่ห่างไกล และขาดข่ายการเตือนภัย หากสามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ ทางแหล่งข้อมูลใหม่อันนี้ จะกลายเป็นของวิเศษทันที.

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นดินไหวของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่เมืองเบิร์กเลย์ สหรัฐฯ ได้เผยว่า ถ้าหากเราสามารถที่จะเร่งอัตราความเร็วในโทรศัพท์มือถือ 15 มี.ค. 2559 15:22 ไทยรัฐ