วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ย้ำ เร่งแก้น้ำแล้ง เดินหน้าปฏิรูปประเทศ

"บิ๊กป้อม" ชี้ รัฐบาลเร่งบริหารจัดการน้ำแล้ง ป้องกันน้ำขาดแคลน เกิดปัญหาแย่งน้ำตามมา ระบุเดินหน้าปฏิรูปบ้านเมืองเป็นสากล พร้อมวางแผนอนาคตชาติ 20 ปี ทำทุกอย่างให้บูรณาการ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เรื่อง "ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย" ตอนหนึ่งว่า การบริหารจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตใต้สำนึกในเรื่องการจัดการขยะ เรื่องขยะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมคงทำอะไรยาก การแปรรูปขยะจะมีวิธีการอย่างไร ให้การบริหารจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพ เช่น เผา ทำปุ๋ย ทำพลังงาน ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้วางรากฐานในการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาสังคม และให้หน่วยงานทุกกระทรวงออกเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจ ทั่วโลกเขาจะได้ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศสากล ขณะเดียวกัน ประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียน เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงประเทศสมาชิกด้วย เวลานี้เราต้องทำให้เกิดความมั่นคงในอาเซียน ทั้งนี้ข้าราชการหรือหน่วยงานราชการจะทำคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน อย่างไรก็ตาม เราต้องปฏิรูปบ้านเมือง และต้องวางแผนว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้านี้จะวางแผนประเทศร่วมกับประชาคมอาเซียนและโลกอย่างไร ไม่ใช่เรื่องขยะเรื่องเดียว แต่ต้องทำทุกเรื่อง ซึ่งทุกอย่างต้องบูรณาการทั้งหมด หากไม่ทำเราจะอยู่ลำบาก

"เราเป็นประเทศกสิกรรม คนทุกคนในประเทศไทยมีต้นทุน ไม่มีทางที่คนในประเทศจะอดตาย เพราะเรามีข้าว มีปลา วันนี้น้ำแล้ง รัฐบาลพยายามทุกอย่างในการบริหารจัดการเรื่องน้ำ หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี วันนี้ต้องมีการแย่งน้ำกัน ต้องมีการตาย เพราะฉะนั้นทุกเรื่องจะเชื่อมโยงกันหมด ต้องคิดแบบบูรณาการ" พล.อ.ประวิตร กล่าว.

"บิ๊กป้อม" ชี้ รัฐบาลเร่งบริหารจัดการน้ำแล้ง ป้องกันน้ำขาดแคลน เกิดปัญหาแย่งน้ำตามมา ระบุเดินหน้าปฏิรูปบ้านเมืองเป็นสากล พร้อมวางแผนอนาคตชาติ 20 ปี ทำทุกอย่างให้บูรณาการ 15 มี.ค. 2559 11:34 ไทยรัฐ