วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่นสอบสมาคมอ้อยเก็บเงินสมาชิก

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 14 มี.ค. ที่รัฐสภา นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี และอดีตเลขานุการ รมว.คลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประมาณ 10 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอคัดค้านผลการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยของสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก เนื่องจากมีข้อมูลว่าขาดคุณสมบัติแต่กลับมีการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีแทน ข้อความในหนังสือร้องเรียนระบุว่า สมาคมฯได้ยื่นเรื่องคัดค้านขอตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือน ต.ค.2558 และได้รับแจ้งจากสนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.)ว่า สมาคมฯมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่กรรมการบริหารกลับมีมติให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง แสดงว่าการตรวจสอบ

คุณสมบัติของสถาบันชาวไร่อ้อยเดิม 30 แห่ง มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นการรายงานเท็จหรือไม่การที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาคมฯใหม่อีกครั้งนั้นเห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ส่งหลักฐานเอกสารให้ สอน.ตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีหน่วยงานใดร้องคัดค้าน ที่ถูกต้องควรตรวจสอบสมาคมเพื่อการเกษตรภาคตะวันออกเพียงแห่งเดียว การกำหนดให้โรงงานน้ำตาลหักเงินค่าบำรุงจากชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงานตันละ 2 บาท ทำให้ชาวไร่อ้อยเดือดร้อน นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบการทำงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากได้ยื่นหนังสือขอให้ระงับการทำหน้าที่ของผู้แทนสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออกและรอผลตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเพิกเฉย อย่างไรก็ตาม หากไม่คืบหน้าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป หลังจากรับหนังสือร้องเรียน พล.อ.สิงห์ศึกรับปากว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อไป

นายจิรวุฒิกล่าวว่า จ.ชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ปลูก อ้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ปัญหาเกิดจากเดิมมีสมาคมกลุ่มอาชีพฯเพียงแห่งเดียว แต่ต่อมามีการเมืองแทรกหวังฐานคะแนนเสียงจนมีการแยกตัวออกไปเป็นสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก และมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก ทั้งที่ทางสมาคม กลุ่มอาชีพฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินสมาชิกแต่อย่างใด “นายดรงค์ สิงห์โตทอง บิดาตน อดีตนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เป็นผู้ผลักดัน พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2527 จึงขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อความถูกต้อง เช่น ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลในฤดูเปิดหีบอ้อยจะต้องมีปริมาณน้ำตาล 55% หรือ 5.5 หมื่นตันจากปริมาณน้ำตาลทั่วประเทศกว่า 100 ล้านตัน เป็นต้น ก่อนหน้านี้วันที่ 13 ต.ค.2558 เคยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาคมเพื่อการเกษตรภาคตะวันออกมาแล้วแต่เรื่องไม่คืบหน้า แต่กลับมาตรวจสอบสมาคมกลุ่มอาชีพฯแทน” นายจิรวุฒิกล่าวในที่สุด.

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี และอดีตเลขานุการ รมว.คลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประมาณ 10 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 15 มี.ค. 2559 07:51 ไทยรัฐ