วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นเร่งเจาะบ่อบาดาลเพิ่มบรรเทาทุกข์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ลุกลามแต่ละพื้นที่ ที่วัดนวราราม หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสูง นำเครื่องมือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาน้ำที่มีคุณภาพ เพียงพอสำหรับชาวบ้าน เพราะบ่อบาดาลเดิมนั้นขุดเจาะมาหลายสิบปีแล้ว ช่วงกลางวันคนปลายน้ำแทบไม่มีน้ำไว้บริโภคอุปโภค ต้องรอกลางดึกจึงจะมีน้ำสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นางเยาวลักษณ์ นันทจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ เปิดเผยว่า ปีนี้ถือว่าแล้งมากสุดในรอบหลายสิบปี ทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์ เดือดร้อนมาก น้ำสระภายในวัดเหือดแห้งอีกด้วย

นายสมหมาย ไชยสันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสูง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถึงปีนี้ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นมากตามลำดับทางเทศบาลดูแลรับผิดชอบ 10 หมู่บ้านในตำบลได้นำเครื่องมือหนักทั้งขุดสระน้ำลอกสระน้ำที่ตื้นเขินในปี 59 จำนวน 25 สระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้และได้นำเครื่องเจาะน้ำบ่อบาดาลในปีนี้ จำนวน 33 บ่อ ความลึกในการเจาะประมาณ 45 เมตร รัศมีรอบวง 6 นิ้ว เป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่ง แต่จุดบ้านต้ายสวรรค์ภายในบริเวณวัด ลงมือเจาะสามจุดยังไม่ได้น้ำที่มีคุณภาพ จุดแรกและสองชาวบ้านได้น้ำไม่นานก็เกิดปัญหาตามมา จุดที่สามหากยังไม่ได้ ตนก็จะดำเนินการเจาะต่อไปเรื่อยภายในวัดให้พระสงฆ์และชาวบ้านได้ใช้น้ำให้ได้

สำหรับการแก้ปัญหาระยะสั้น ทางเทศบาล นำรถขนน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ส่วนระยะยาวจะเชื่อมต่อจากแหล่งน้ำบ้านโคกสูงถึงบ้านดงเรืองรอยต่อกับตำบลพังงู ที่ห้องประชุมร่มไทร อบจ.หนองคาย จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงบุ่งกอก เพื่อการเกษตรกรรมในเขต อ.เมืองหนองคาย และ อ.โพนพิสัย ระหว่าง อบจ.หนองคาย กับเทศบาลตำบลหาดคำ อบต.สีกาย อบต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย และ อบต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยใช้น้ำต้นทุนจากแม่น้ำโขงส่งผ่านพื้นที่แก้มลิงและผันลงสู่ลำน้ำสวยให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

บริเวณลุ่มน้ำสวยเป็นจำนวนพื้นที่การเกษตร 15,000 ไร่ โดยผ่าน อบต.หินโงม เป็นพื้นที่ตั้งโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงบุ่งกอก โดยใช้ชื่อว่า “หินโงมโมเดล” สามารถบริหารจัดการเก็บกักน้ำและผันน้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำสวยเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรยังชีพได้อย่างเพียงพอไปจนถึงช่วงฤดูฝน หลังบันทึกข้อตกลง อปท.ทุกแห่งจะช่วยกันบริหารเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำใน จ.สกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าฯสกลนคร เปิดเผยว่า แม้ทางจังหวัดยังไม่มีสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ภาพรวมแหล่งน้ำทั้งหมดมีน้ำกว่า 1 พันล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีน้ำเหลืออยู่ 45% น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้ใช้น้ำอย่างระมัดระวังสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และวันที่ 19 มี.ค.นี้ จะบูรณาการรวมพลังประชารัฐซ่อมฝายหลวง ที่ อ.เต่างอย ด้วยงบฯสนับสนุนจาก สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 ล้าน 6 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมฝายให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

สถานการณ์น้ำโขงด้าน จ.มุกดาหาร นางศิริพร เศษแสงศรี หัวหน้าอุทกวิทยา ที่ 3 (มุกดาหาร) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาวะปกติ เรือข้ามฟากยังเปิดบริการตามปกติ ขณะที่นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า อ่างเก็บน้ำ จำนวน 15 แห่ง ปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้กับชาวบ้านตามปกติ และเพียงพอถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ขณะที่ ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม นำคณะ จนท. ประสานงานร่วมกับชลประทาน จ.นครพนม ระดมรถน้ำบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านบ้านหนองเดิ่น ต.บ้านผึ้ง กว่า 200 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากปีนี้มีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินขาดแคลนไม่สามารถสูบน้ำจากบ่อบาดาลได้ น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งเหือด นอกจากนี้จะได้หารือสำรวจวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดปี

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.มหาสารคาม เผยว่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 4 อำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย อ.กันทรวิชัย โกสุมพิสัย เชียงยืน และชื่นชม มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 27 ตำบล 312 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 15,310 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 13,000 ไร่ และรายงานขอความช่วยเหลือยังส่วนกลางแล้ว นอกจากนี้ พบว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำอยู่น้อยมาก มีน้ำใช้การเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น และจะต้องระบายน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศและให้เพียงพอก่อนถึงฤดูฝนในราวเดือนพฤษภาคม จึงขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด.

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ลุกลามแต่ละพื้นที่ ที่วัดนวราราม หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสูง นำเครื่องมือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาน้ำที่มีคุณภาพ 15 มี.ค. 2559 07:38 ไทยรัฐ