วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีนํ้าหนัก

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่าได้รับหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรจากแม่น้ำทั้ง 4 สายผ่านทางเลขาธิการ คสช.เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยด้วยว่าเป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักเพียงพอที่ทาง กรธ.สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญได้.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่าได้รับหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรจากแม่น้ำทั้ง 4 สายผ่านทางเลขาธิการ คสช.เรียบร้อยแล้ว 15 มี.ค. 2559 07:23 ไทยรัฐ