วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัตลักษณ์สภาเด็กฯ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ว่า เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงถูกกระทำความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันวัยเด็กและเยาวชนเป็นช่วงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือลองผิดลองถูก ทำให้ถูกชักจูงในทางที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย คำตอบในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนจึงอยู่ที่พื้นที่เป็นหลักสำคัญ เนื่องจากคนในพื้นที่รู้ข้อมูลและเข้าถึงปัญหาได้ดีกว่า โดยผ่านกลไกของสภาเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมสนับสนุนของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้อยากฝากสภาเด็กและเยาวชนสร้างอัตลักษณ์เป็นพ่อแบบแม่แบบในเชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบพฤติกรรมได้ดีกว่าการอบรมแนะนำสั่งสอน.

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ว่า เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์... 15 มี.ค. 2559 05:04 ไทยรัฐ