วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพากรจัดแถวเก็บภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ภายในเดือน มิ.ย.นี้ กรมสรรพากรจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ.การเรียกข้อมูลบุคคลที่สามจากสถาบันการเงิน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรมฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระหว่างนี้กรมฯจะเตรียมทำระบบไอที เพื่อรองรับการเรียกข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว เป็นการเตรียมการรองรับการนำระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มาใช้แทนเงินสดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคาดว่า e-Payment จะนำมาใช้ช่วงเดือน ต.ค.นี้ โดยระบบจะเชื่อมต่อ (ลิงค์) ข้อมูลรายรับและรายจ่ายของผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้กรมฯรับทราบถึงรายรับและรายจ่ายของผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะลิงค์มายังกรมฯทันทีเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ “เมื่อระบบสมบูรณ์ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีทุกรายได้ ว่าใครเสียภาษีถูกต้องและไม่ถูก และเมื่อมีการยื่นชำระภาษีจะรู้ได้ทันทีว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และรายได้ที่ไม่แสดงนั้นมีการชำระภาษีหรือยัง”

ส่วนโครงการบัญชีเดียว (One Account) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด ย่อม (เอสเอ็มอี) สมัครลงทะเบียนเพื่อได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 และ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. และสิ้นสุดในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ล่าสุดมีเอสเอ็มอียื่นจดทะเบียนขอเข้าโครงการดังกล่าวราว 430,000 ราย ถือว่าครบ 100% ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในข่ายการเสียภาษี.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ภายในเดือน มิ.ย.นี้ กรมสรรพากรจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ.การเรียกข้อมูลบุคคลที่สามจากสถาบันการเงิน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรมฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 15 มี.ค. 2559 02:17 15 มี.ค. 2559 02:22 ไทยรัฐ