วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ถาวร' ขอ 'มีชัย' อย่าหมกเม็ดร่าง รธน.เพื่อฝากชื่อกับคนรุ่นหลัง

ถาวร เสนเนียม ระบุ ฝากถึง 'มีชัย' ฝากชื่อไว้ในแผ่นดินให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ เปิดเผยข้อเสนอแนะผู้อำนาจที่ต้องการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยหากเกรงกลัวยอมใส่จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ขออย่าหมกเม็ด ซ้ำรอยไม่จริงใจปฏิรูป...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559 นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. ระบุว่าไม่สามารถเปิดเผยความเห็นของ คสช.ที่เสนอแนะถึง กรธ.ในการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ว่า ตนขอกราบเรียนต่อนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ว่าในชีวิตนักวิชาการด้านกฎหมายที่เข้ามารับผิดชอบในการร่างรัฐธรรมนูญ ยศตำแหน่งเป็นแค่ของชั่วคราว แต่ชื่อและสกุลจะอยู่ติดตัวคนเราไปตลอดกาลจึงควรฝากชื่อไว้ในแผ่นดินให้คน รุ่นหลังได้รับรู้ สมกับที่รับงานร่างรัฐธรรมนูญของชาติ หากเสียสละจริง ควรเปิดเผยข้อเสนอแนะผู้อำนาจที่ต้องการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ให้ ประชาชนไทยรับทราบ แต่ถ้ากังวล หรือเกรงกลัวยอมบัญญัติใส่ในรัฐธรรมนูญโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชน ท่านจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยขออย่าหมกเม็ด ซ้ำรอยไม่จริงใจปฏิรูป

"ฉะนั้น ถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจ คสช. และ กรธ.ต้องเปิดเผยข้อเสนอแนะนี้ต่อประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงรู้ทั้งหมด เพื่อจะช่วยพิจารณาว่าสิ่งใดมีประโยชน์ สิ่งใดไร้ประโยชน์ วันนี้ผู้มีอำนาจถูกมองว่าขาดความจริงใจในการปฏิรูปประเทศแล้ว ควรใช้โอกาสนี้เรียกคืนศรัทธา และหวังว่านายมีชัยและ กรธ. จะกล้าไม่บัญญัติหมกเม็ดเรื่องอื่นใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และส่วนรวมในรัฐธรรมนูญนี้อีก" อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าว.

ถาวร เสนเนียม ระบุ ฝากถึง 'มีชัย' ฝากชื่อไว้ในแผ่นดินให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ เปิดเผยข้อเสนอแนะผู้อำนาจที่ต้องการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยหากเกรงกลัวยอมใส่จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ขออย่าหมกเม็ด ซ้ำรอยไม่จริงใจปฏิรูป... 15 มี.ค. 2559 01:07 ไทยรัฐ