วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กต๊อก' จ้อเวทียูเอ็น ชู 'ศาสตร์พระราชา' แก้ปัญหายาเสพติด

เครดิตภาพจาก: กระทรวงยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ชู "ศาสตร์พระราชา" แก้ปัญหายาเสพติด ระดับโลก โชว์ผลงาน ป.ป.ส. ผนึกกำลังภูมิภาค "เซฟแม่โขง" ปราบยา สกัดสารตั้งต้น ...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และคณะทำงาน เดินทางไปร่วมวาระพิเศษในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 59 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016)

โดย พล.อ.ไพบูลย์ ได้กล่าวถึงมาตรการการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยและภูมิภาค ต่อที่ประชุมว่า ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพของคนในชาติ ทำให้ ครอบครัว ชุมชน สังคม บอบช้ำ สุดท้ายก็ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เราไม่สามารถยอมรับสถานการณ์เช่นนี้ได้อีกต่อไป ขอหยิบยกสิ่งที่ รัฐบาลไทยในปัจจุบันดำเนินการเพื่อขจัดปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการลดอุปสงค์และอุปทานมิใช่จะอวดอ้างว่าดีที่สุด แต่เป็นประสบการณ์ที่สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคได้ สามเหลี่ยมทองคำเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่ตอกย้ำว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสากล เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก และเป็นปัญหาที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้สามเหลี่ยมทองคำ ถือเป็นแหล่งปลูกพืชจำพวกฝิ่นและกัญชาแหล่งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเราก็พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับกัน คือ มีการหลั่งไหลของสารตั้งต้นจากภูมิภาคอื่นมาสู่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อผลิตเป็นยาเสพติด สร้างปัญหาให้กับประเทศในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศต้นทางของสารตั้งต้น ได้หันกลับมามองและเข้ามาร่วมแก้ไขด้วย ซึ่งเราต้องช่วยกันหาว่า ประเทศไหนเป็นแหล่งผลิตสารตั้งต้นที่แท้จริง ต้องส่งสัญญาณไปยังประเทศต้นทางว่า เราจะร่วมกันปราบปรามปัญหานี้ให้หมดสิ้น


พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาแต่ละประเทศก็แก้ปัญหาภายในประเทศของตน โดยอาจมองข้ามสิ่งที่เป็นปัญหาข้ามพรมแดน ประเทศไทยเองก็แก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษ แต่กลายเป็นสร้างปัญหา ผู้ต้องขังล้นคุก เกิดการรวมตัวกันของผู้ค้ายาเสพติดในเรือนจำ 70–80% ของนักโทษเป็นผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณประเทศออสเตรเลีย จีน และ ยูเอ็นโอดีซี ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดระดับภูมิภาคนี้

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับตัวแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหายาเสพติดที่สำคัญ คือ การพัฒนาทางเลือก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่า ด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การ หรือ ICAD 2 เมื่อ พ.ย. 58 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดการต้นตอของปัญหา เช่น ความยากจน การศึกษา และสาธารณสุข โดยการใช้ "ศาสตร์พระราชา" และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ พล.อ.ไพบูลย์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า สุดท้ายนี้ในการประชุม UNGASS ที่สหรัฐฯ ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ ที่กำลังจะมาถึง นับว่ามีความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคกับปัญหายาเสพติด ซึ่งสามารถเป็นตัวแบบให้กับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ได้ สนับสนุนการนำแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกไปใช้ในการดำเนินโครงการ การพัฒนาทางเลือก นำสิ่งที่ได้หารือบนโต๊ะเจรจาไปกำหนด เป็นแผนชาติและแผนปฏิบัติการ จากผู้กำหนดนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกมิติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยังได้จัดนิทรรศการหัวข้อการพัฒนาทางเลือก และโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อนำเสนอการดำเนินการและปฏิบัติ ต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะสารตั้งต้น ในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ

รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ชู "ศาสตร์พระราชา" แก้ปัญหายาเสพติด ระดับโลก โชว์ผลงาน ป.ป.ส. ผนึกกำลังภูมิภาค "เซฟแม่โขง" ปราบยา สกัดสารตั้งต้น ... 14 มี.ค. 2559 21:03 ไทยรัฐ