บริการข่าวไทยรัฐ

สรุปผลออกแบบรถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ฯ เทงบ 3 หมื่นล้าน เริ่มสร้างปี 61

ผู้ว่าฯ ชุมพร เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี มูลค่าลงทุน 3 หมื่นล้าน เริ่มก่อสร้าง ปี 61 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี โดยจะเปิดบริการปี 64 ตั้งเป้าผู้โดยสาร 1.7 ล้านคน/ปี...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมใหญ่) ครั้งที่ 3 งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ที่ห้องประชุมโรงแรมนานาบุรี อ.เมืองชุมพร เพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

การประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอผลการศึกษาแนวเส้นทางโครงการชุมพร-สุราษฎร์ธานี มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณปลายสถานีรถไฟชุมพร ไปสิ้นสุดที่สถานีไฟที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รวมระยะทางโครงการทั้งสิ้น 168.20 กิโลเมตร จำนวน 21 สถานี เป็นการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟขนานไปกับทางรถไฟเดิม ขนาดทาง 1 เมตร ออกแบบทางวิ่งรองรับความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการเวนคืนพื้นที่ใน จ.ชุมพร ทั้งหมด 167.94 ไร่ แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน 108 จุด

สำหรับผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ พบว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร้อยละ 12.80 มูลค่าการลงทุน 33,513.90 ล้านบาท มูลค่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 4,309 ล้านบาทต่อปี โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2561 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 และจะมีผู้ใช้บริการทางรถไฟสายนี้ประมาณ 1,749,100 คนต่อปี และมีการขนส่งสินค้าประมาณ 883,500 ตันต่อปี ในปี 2565.