วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภตช. ร้องผู้ตรวจฯ สอบรัฐ ส่อตั้งราคากลางถนนยางแพง

"เครือข่ายต้านโกง" บุกร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบหน่วยงานรัฐตั้งราคากลาง ถนนผสมยางพาราสูงเกินจริงหรือไม่ หวั่นเอกชนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 59 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายธาวิน อินทร์จำนง รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบการกำหนดราคากลางยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NRM)AC ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าอาจกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่ และขอให้ตรวจสอบการกำหนดราคาขายพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ของบริษัทที่ผลิตพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ในประเทศ 2 ราย มีการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่

เพราะปัจจุบัน ส่วนผสมของยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์มีราคาลดลง เนื่องจากราคาของน้ำมันปรับตัวลดลง ทำให้ราคายาง AC 60/70 ตันละ 9,000 บาท จากเดิมที่เคยขายตันละ 22,000 บาท และราคายางพาราส่วนที่ใช้ผสม 5 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 50 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ประมาณ 40-45 บาท จากเดิมที่ราคาประมาณ 80 บาท ทั้งนี้ เมื่อผสมเป็นยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์แล้ว จึงควรตั้งราคาขายไม่เกิน 14,250 บาท แต่จากข้อเท็จจริงพบว่า การตั้งราคากลางของหน่วยราชการ และราคาขายตามท้องตลาดของยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ ปี 2559 กลับมีการประมาณราคากลาง ตันละ 28,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่อาจสูงกว่าความเป็นจริง 200 เปอร์เซ็นต์

โดย นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ผลิตยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์อยู่ 2 บริษัท ซึ่งปกติแล้ว การกำหนดราคากลาง หน่วยงานราชการจะต้องขอราคาขายจากบริษัทเอกชน 2 บริษัทนี้ เพื่อให้มีช่องว่างในการกำหนดราคาขายจริง แต่การที่ให้ 2 บริษัทนี้เป็นผู้ผูกขาดการขายยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ให้กับเอกชนที่มารับงานราชการ ซึ่งอาจมีการกำหนดราคาขายที่สูงเกินจริง ทำให้ผู้ผลิตมีกำไรสูงเกินควร และส่วนต่างราคาที่ห่างกันนี้ไม่ได้ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะยังขายยางพาราในราคาที่ถูก และนโยบายของรัฐบาลที่พยายามช่วยชาวสวนยางอาจไม่เกิดผล ทั้งที่กำหนดให้หน่วยงานราชการดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมถนนโดยมียางพาราเป็นส่วนประกอบ ถ้ากำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จะทำให้ราคาถนนสูงมากเกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์

"เครือข่ายต้านโกง" บุกร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบหน่วยงานรัฐตั้งราคากลาง ถนนผสมยางพาราสูงเกินจริงหรือไม่ หวั่นเอกชนได้ประโยชน์ 14 มี.ค. 2559 19:12 ไทยรัฐ