วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. ชงตั้งองค์กรกลาง คุมแต่งตั้ง ขรก.ระดับสูง แทน ครม.

(ภาพจาก เว็บไซต์ www.local.moi.go.th)

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ผุดไอเดียยึดอำนาจ รมต. ให้มี ก.บ.ช. ขึ้นมาทำหน้าที่แต่งตั้ง ขรก.ระดับสูงแทน ครม. ป้องกันฝ่ายการเมืองแทรกแซง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) บริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้งปลัดกระทรวงและอธิบดี"

โดย นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธาน กมธ. คนที่ 1 ในฐานะประธาน อนุ กมธ.การปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ กล่าวสรุปผลการศึกษาว่า เดิมการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเป็นอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 57 ขณะที่ ตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ถือเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย กมธ.จึงเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารแห่งชาติ (ก.บ.ช.) เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อป้องกันการเมืองแทรกแซง ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3-5 คน ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว คัดสรรผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะมาจากกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีคัดเลือก ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส่วนตัวเชื่อว่าระบบราชการเป็นกลางหายาก ตราบใดที่ผู้บริหารระดับสูงหรือคนชั้นนำ ข้าราชการ มีคอนเนกชั่น ซึ่งหากกระจายอำนาจไปตามกระทรวงคงแทรกแซงได้ยากขึ้น สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง ก.บ.ช. มองว่าสั้นเกินไป ควรมีอายุการดำรงตำแหน่ง 6 ปี แต่แค่วาระเดียว ส่วนเรื่องคุณสมบัติจริยธรรม มองว่าเป็นนามธรรมจับต้องได้ยาก ทำได้เพียงการระบุข้อห้ามที่เห็นได้ชัด ไม่ถูกกล่าวหาทุจริตหรือชู้สาว

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ผุดไอเดียยึดอำนาจ รมต. ให้มี ก.บ.ช. ขึ้นมาทำหน้าที่แต่งตั้ง ขรก.ระดับสูงแทน ครม. ป้องกันฝ่ายการเมืองแทรกแซง 14 มี.ค. 2559 19:09 ไทยรัฐ