วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กน้อย' ลุยสานฝันกีฬา จชต. เตรียมคัด นร.เข้าหลักสูตร ปี 59

ขอบคุณภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. ควงคณะลงปัตตานี เดินหน้าสานฝันกีฬา จชต. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานการศึกษา-เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าหลักสูตร วิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 59

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง เลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ว่า มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ-กีฬา) ซึ่งสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเทควันโด รวมจำนวน 72 คน โอกาสการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ตรวจความพร้อมของสนามฟุตบอล อาคารชั่วคราวที่จะปรับปรุงเป็นเรือนนอน โรงยิม และชมความพร้อมของเด็กนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอล พร้อมพบปะคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโครงการฯ

ขณะที่ช่วงบ่าย พล.อ.สุรเชษฐ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และโรงเรียนศิลป์-กีฬา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศปบ.จชต. ศูนย์สันติสุข ศอ.บต. สพก.จชต. ตัวแทนสมาพันธ์ครู ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่อง

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีดำริให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษให้มากขึ้น รวมถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” โดยตนเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศ และฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษา เต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการ มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปี 2558 รวม 6 แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น 430 คน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไป จะมีการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค. 2559 โดยนำคณะผู้บริหาร โค้ช ครู และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการดังกล่าว ไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อุทยานราชภักดิ์ เยี่ยมโครงการในพระราชดำริ (ชั่งหัวมัน) ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสโมสรกีฬาชั้นนำ และฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะมีการจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-28 เม.ย. 2559 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษา โรงเรียนดังกล่าวทั้ง 6 แห่ง จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20–24 มีนาคม 2559 นี้ ตั้งแต่ 09.00-15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทรศัพท์ 02 288 5914 หรือ E-mail: ed_south@hotmail.com และ www.ed-south.org

รมช.ศธ. ควงคณะลงปัตตานี เดินหน้าสานฝันกีฬา จชต. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานการศึกษา-เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าหลักสูตร วิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 59 14 มี.ค. 2559 16:04 14 มี.ค. 2559 17:42 ไทยรัฐ