วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ให้ทุก รพ. ทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง

รมว.สาธารณสุข เยี่ยม รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำพื้นที่จ.นครราชสีมา พร้อมกำชับทุกโรงพยาบาลสำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน ในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 59 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการรับมือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบเหตุสถานการณ์ภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยปีนี้มีโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤติ 2 แห่ง คือโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลขามสะแกแสง เนื่องมาจากลักษณะสภาพความแห้งแล้ง ทำให้คุณภาพของน้ำดิบมีความกระด้างสูง ไม่เหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ 

การดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ติดตั้งระบบกรองน้ำ (Reverse Osmosis System) ผลิตน้ำสะอาดได้มากถึงวันละ 18,000 ลิตร สำหรับดื่มและล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบจากจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้สนับสนุนงบสร้างระบบกรองน้ำบาดาล พร้อมจัดทำระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงได้รับการสนับสนุนน้ำเข้าสู่ระบบกรองน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม 2. โรงพยาบาลขามสะแกแสง ได้การดำเนินโครงการซ่อมแซมวางท่อประปาโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นแบบแปลนให้งานพัสดุตรวจสอบ พร้อมยื่นขอหนังสือระวางที่ดินต่อสำนักงานที่ดินอำเภอ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลในช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาในปีต่อๆ ไป ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน พร้อมสั่งการให้กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบสำรองน้ำ โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ให้พอใช้ 4 เดือน รองรับการขาดแคลน ให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทุกด้าน ทั้งการประสานงานและงบประมาณ.

รมว.สาธารณสุข เยี่ยม รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำพื้นที่ จ.นครราชสีมา พร้อมกำชับทุกโรงพยาบาลสำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน ในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน... 14 มี.ค. 2559 12:23 ไทยรัฐ