วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้สูงอายุใช้บันได รักษาสมองให้ไว เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาว

ผู้คนที่ใช้บันไดเป็นที่ขึ้นลงและมีการศึกษาสูง จะเป็นผู้มีสมองแก่ช้า ดูหนุ่มสาวกว่าคนอื่น นิตยสารประสาทชีววิทยาของสหรัฐฯ รายงานว่า การศึกษาและออกกำลังจะทำให้สมองถูกวัตถุสีเทาจับช้า

การศึกษาของมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย ของสหรัฐอเมริกาแสดงว่าผู้ที่ต้องเดินขึ้นบันไดมากขั้น และต้องใช้เวลาร่ำเรียนอยู่ในสถานศึกษามานานกว่า จะมีสมองที่สมบูรณ์และเยาว์วัยกว่า

นักวิจัยสามารถที่จะระบุตัวเลขออกมาได้ว่า แต่ละปีที่ศึกษาทำให้สมองแก่ช้าลงร้อยละ 0.95 และการใช้บันไดทุกวันจะทำให้สมองแก่ช้าลงร้อยละ 0.58

ผลการวิจัยกล่าวว่า ผู้ที่ก้าวขึ้นบันไดมากขั้นและที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนมานานหลายปีกว่าจะจบ จะเป็นผู้ที่มีสมองแก่ยาก

นักวิจัยได้ศึกษาสมองคนเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นปกติ 331 คน อายุอยู่ระหว่าง 19-79 ปี นักวิจัยได้วัดปริมาณของวัตถุสีเทาที่พบอยู่ในสมองวัตถุเหล่านี้เกิดจากประสาทฝ่อ ใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบปริมาณของสมองของอาสาสมัคร ซึ่งแต่ละคนได้รายงานให้ทราบถึงจำนวนขั้นบันไดที่ใช้แต่ละวัน และจำนวนปีที่ศึกษาจนจบ ได้แสดงผลอย่างชัดเจนออกมาว่าผู้ที่ขึ้นลงบันไดมากชั้นกว่า และใช้เวลาศึกษาจนจบนานกว่าจะมีสมองเหมือนกับคนรุ่นหนุ่มสาว

หัวหน้านักวิจัยยังได้กล่าวเสริมว่า การขึ้นลงบันไดนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีอายุมากที่สุด ยังสามารถที่จะกระทำได้ อย่างน้อยก็วันละเที่ยว ดีกว่าการออกกำลังอย่างหนักแบบอื่น.

ผู้คนที่ใช้บันไดเป็นที่ขึ้นลงและมีการศึกษาสูง จะเป็นผู้มีสมองแก่ช้า ดูหนุ่มสาวกว่าคนอื่น นิตยสารประสาทชีววิทยาของสหรัฐฯ รายงานว่า การศึกษาและออกกำลังจะทำให้สมองถูกวัตถุสีเทาจับช้า 14 มี.ค. 2559 12:13 15 มี.ค. 2559 17:24 ไทยรัฐ