วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ม.ค.59 อยู่ที่ 44.06% ต่อ GDP

คลัง เผย หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค.59 มีจำนวน 5.9 ล้านบาท อยู่ที่ 44.06% ต่อ GDP ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2.4 หมื่นล้าน...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค.59 ว่า มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.06 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้าง ลดลงสุทธิ 24,383.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,387,486.67 ล้านบาท ลดลง 22,809.60 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,044,617.03 ล้านบาท ลดลง 431 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 531,131.18 ล้านบาท ลดลง 1,137.60 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 17,425.79 ล้านบาท ลดลง 5.09 ล้านบาท

สำหรับหนี้สาธารณะ ยังแบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 5,630,311.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.14 และหนี้ต่างประเทศ 350,349.42 ล้านบาท (ประมาณ 9,999.16 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 5,689,950.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ระยะสั้น 290,710.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด.

คลัง เผย หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค.59 มีจำนวน 5.9 ล้านบาท อยู่ที่ 44.06% ต่อ GDP ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2.4 หมื่นล้าน... 14 มี.ค. 2559 11:01 14 มี.ค. 2559 11:42 ไทยรัฐ