วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิดค้น “ผ้าอัจฉริยะ” ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้

นักวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีของการทอผ้าอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับตัวเอง ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้

ผ้าอัจฉริยะที่มีความคิดนี้ สามารถที่จะคำนวณอุณหภูมิที่ผู้สวมใส่ต้องการ โดยการคำนวณจากอุณหภูมิร่างกายและของสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีนี้ได้อาศัยเครื่องวัดแบบอุณหภูมิมนุษย์ ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิในความรู้สึกของผู้สวม และอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมได้ ในการนี้นักวิจัยได้พบว่าร่างกายผู้หญิงกับผู้ชายจะมีอุณหภูมิผิดกัน เพราะผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าโดยเฉลี่ย ระหว่าง 5-15 กิโลกรัม.

นักวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีของการทอผ้าอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับตัวเอง ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้ 14 มี.ค. 2559 10:58 ไทยรัฐ