วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ สนองรัฐ ดันข้าวไรซ์เบอร์รี่ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์

พาณิชย์ เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หนุนนโยบายรัฐบาล ดันข้าวไรซ์เบอร์รี่นำร่องออกตลาด หวังช่วยส่งเสริมเกษตรกร เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมและทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ บนพื้นที่ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในโครงการรักใครให้ไรซ์เบอร์รี่ ว่า โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ จ.บึงกาฬ ขึ้นมา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวนาผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้เข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรการตลาด มีอำนาจการต่อรองมากขึ้นในการซื้อหาปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งได้มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วย

นางสาวชุติมา กล่าวด้วยว่า กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ ได้ใช้กลยุทธ์ในการทำแผนธุรกิจ และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ตามการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว

"ทางกระทรวงพาณิชย์อยากจะรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย ใส่ใจคุณภาพ ด้วยการหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสินค้านำร่องและสนับสนุนให้คนไทยหันมามอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณประโยชน์แก่คนที่คุณรัก ดังแคมเปญ รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่ นั่นเอง" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย.

พาณิชย์ เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายรัฐบาล ดันข้าวไรซ์เบอร์รี่นำร่องออกตลาด หวังช่วยส่งเสริมเกษตรกร เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน... 14 มี.ค. 2559 09:11 14 มี.ค. 2559 10:20 ไทยรัฐ