วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับเกลี่ยพงส. 'พงศพัศ' ยืนยัน ลงตัวหมดแล้ว 10,428ตําแหน่ง

“พงศพัศ พงษ์เจริญ” เผยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงการกำหนดและตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนแล้ว ส่วนเงินประจำตำแหน่งในระดับต่างๆ อยู่ระหว่างส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา

การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนและสิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 13 มี.ค. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อวันที่ 11 มี.ค.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงการกำหนดและตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนแล้ว คณะอนุกรรมการฯหยิบยกข้อมูลมาพิจารณาในทุกด้าน รวมทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนระดับต่างๆรวมทั้งข้อเสนอของสมาคมพนักงานสอบสวนด้วย คณะทำงานชี้แจงรายละเอียดในทุกประเด็น รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงการทำงานของฝ่ายต่างๆในสถานีตำรวจ ที่ต้องทำงานอย่างบูรณาการและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายสอบสวนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนจากงานนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำรายละเอียดของคดีไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานกำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวต่ออีกว่า ในส่วนที่เป็นข้อกังวลของตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจกว่า 100 แห่ง เกรงว่าจะยกฐานะสถานีตำรวจเหล่านั้นและกำหนดตำแหน่งให้พนักงานสอบสวนระดับ ผกก.เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจแทนเป็นการปิดกั้นความเจริญก้าวหน้า ยืนยันไม่มีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา เพราะเป็นคนละส่วนกัน เนื่องจากการยกฐานะสถานีตำรวจในแต่ละแห่งนั้น จะมีกฎเกณฑ์การพิจารณาที่รอบคอบและมีปัจจัยต่างๆที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามเหตุผลและความจำเป็น

“ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่พนักงานสอบสวนกังวลใจ คณะอนุกรรมการฯมีมติเห็นชอบกับร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน 2 ฉบับ ตามที่คณะทำงานเสนอ มีผลให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนได้รับเงินเพิ่มในทุกระดับ โดยในระดับ รอง ผบก. และ ผกก. หรือเทียบเท่า จะได้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีเดือนละ 25,000 บาท และ 20,800 บาท ตามลำดับ สำหรับตำแหน่งรอง ผกก. จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 17,300 บาท ระดับ สว.จะได้รับเดือนละ 14,400 บาท และระดับ รอง สว.จะได้รับเดือนละ 12,000 บาท หลังจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ” พล.ต.อ.พงศพัศกล่าว

พล.ต.อ.พงศพัศยังระบุถึงเรื่องการกำหนดและตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนว่า คณะอนุกรรมการฯมีมติกำหนดและตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนทั่วประเทศรวม 10,428 ตำแหน่ง ส่วนแรกเป็นการกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับ ผบก. 14 ตำแหน่ง ตัดโอนไปเป็นตำแหน่ง ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. ต้องนำเสนอ ก.ตร.และ ก.ต.ช.พิจารณา สำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับ รอง ผบก. 34 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นตำแหน่งรอง ผบก.เพิ่มเติมในจังหวัดที่มีการเจริญเติบโต รวมทั้งมีสถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 34 จังหวัด อาทิ จ.นครนายก จ.บุรีรัมย์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.อุทัยธานี จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรสงครามและ จ.พัทลุง ส่วนพนักงานสอบสวนระดับ ผกก. 791 ตำแหน่ง มีมติกำหนดและตัดโอนตำแหน่งให้กับกลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ. 1-9 และ ศชต. 435 ตำแหน่ง กลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดต่างๆ 186 ตำแหน่ง กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. บก.น. 1-9 และ บก.จร.104 ตำแหน่ง กลุ่มงานสอบสวนบช.ก. 50 ตำแหน่ง กลุ่มงานสอบสวน บช.ปส. 12 ตำแหน่ง และกลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 4 ตำแหน่ง สำหรับพนักงานสอบสวนระดับรอง ผกก. สว. และรอง สว. 9,589 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการฯอนุมัติให้ทำหน้าที่สอบสวนในตำแหน่งและสังกัดเดิม เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร. ที่ไม่ต้องการให้พนักงานสอบสวนในระดับสถานีตำรวจโยกย้าย เพื่อให้การดำเนินงานด้านคดีมีความต่อเนื่อง

พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวสรุปว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง รวมทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวน ถือว่าเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้ว จากนี้จะเป็นการแต่งตั้งตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่งตามที่คณะอนุกรรมการฯมีมติเห็นชอบ การดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย-จินดา ผบ.ตร. ที่ต้องการให้รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง

“พงศพัศ พงษ์เจริญ” เผยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงการกำหนดและตัดโอนตำแหน่งพนักงานสอบสวนแล้ว ส่วนเงินประจำตำแหน่งในระดับต่างๆ อยู่ระหว่างส่งให้กระทรวงการคลัง 14 มี.ค. 2559 08:11 14 มี.ค. 2559 08:12 ไทยรัฐ