วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โอทอปกาแฟขี้ชะมด สร้างโรงเรือนขอ อย.

นายพิสิษฐ์ เป็ดทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ 3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ เปิดเผยแก่ ผู้สื่อข่าวว่า กิจกรรมส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การผลิต สินค้าโอทอป “กาแฟขี้ชะมด” ออกจำหน่ายแก่ผู้เดินทาง ไปดูงานของศูนย์ฯ จนสร้างรายได้เดือนละ 3,000-4,000 บาท โดยในปี 2559 คาดว่าจะผลิตสินค้าดังกล่าวได้ ประมาณ 150 กก. มากกว่าปี 2558 ซึ่งผลิตได้ 70 กก.

นายพิสิษฐ์กล่าวอีกว่า ขั้นตอนการผลิตกาแฟขี้ชะมดสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี สินค้าโอทอปกาแฟขี้ชะมดของศูนย์ฯ ยังขาดความสมบูรณ์เรื่องเครื่องหมาย อย. เพราะยังขาดโรงเรือนตามข้อกำหนดของทางราชการ ตนจึงสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ หรือตัวย่อภาษาอังกฤษ เรียกโครงการ จัดอบรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรม จ.กระบี่ กับอุทยานบ่มเพาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.-3 มี.ค. อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันที่ 21 มี.ค. จะมีการเสนอแผนพัฒนากิจการของผู้เข้ารับการอบรม

“ศูนย์ฯจะเสนอของบประมาณในการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์การประกอบการผลิตกาแฟขี้ชะมด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น ความจริงมีผู้ อยากได้เครื่องหมาย อย. กันจำนวนมาก แต่ติดขัด เรื่องงบประมาณสร้างโรงเรือน ซึ่งต้องใช้เงินมากพอสมควร เมื่อมีโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการ รายใหม่มาช่วยสนับสนุน เจ้าของสินค้าหลายรายคงจะ เข้าร่วมเพื่อขอการสนับสนุน สำหรับด้านบรรจุภัณฑ์ นั้น ศูนย์ฯ ได้รับสนับสนุนการออกแบบของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กระบี่ ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตเป็นต้นมา” นายพิสิษฐ์เปิดเผยในตอนท้าย.

นายพิสิษฐ์ เป็ดทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ 3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ เปิดเผยแก่ ผู้สื่อข่าวว่า กิจกรรมส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ 14 มี.ค. 2559 07:59 ไทยรัฐ