วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งหนักชาวบ้าน สร้างฝายกักเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า ได้สนับสนุนชุมชนหมู่บ้านใน อ.แม่ลาน้อย สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยส่งเสริมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสร้างฝายกักเก็บน้ำกั้นแม่น้ำยวมเพื่อการอุปโภคบริโภค สนับสนุนกระสอบทรายจากอำเภอแม่ลาน้อย ให้นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 6 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย โดยได้นำชาวบ้านมาร่วมกันช่วยทำฝายกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ด้านนายสุพรรณ อู่ศรีเมือง ผญบ.บ้านห้วยไก่ป่า เผยว่า ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีชาวบ้านจากสองฝั่งแม่น้ำยวม บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาหลวงอ.แม่ลาน้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.รวมกว่า 50คน ได้ช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบและตัดไม้ไผ่เพื่อปักทำหลัก ทำฝายกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจากปกครองอำเภอแม่ลาน้อยจำนวน 500 ใบเพื่อทำคันดินกั้นน้ำขึ้นที่บริเวณแม่น้ำยวม บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 6 ต.แม่ลาหลวง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำยวม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากน้ำในแม่น้ำยวมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของ 4 อำเภอแม่ฮ่องสอนโซนใต้ตั้งแต่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย แห้งขอดลงมาก ส่งผลกระทบกับการใช้น้ำในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายแห้งตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายกักเก็บน้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน

ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหลายรายที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ด ต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะใส่บ่อปลาที่เลี้ยงไว้ หลังสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงจนทำให้บึงบอระเพ็ดแห้งขอดไม่สามารถผันน้ำใส่บ่อปลาในพื้นที่เหมือนอย่างเคย นายไพรัช บุญศรี เกษตรกรที่เลี้ยงปลากดคังในพื้นที่ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้น้ำในลำคลองสาขาที่ผันจากบึงบอระเพ็ดเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงปลาและปลูกพืชชนิดอื่นๆใน ต.เกรียงไกร ได้แห้งขอดลงจนไม่สามารถนำน้ำจากบึงบอระเพ็ดมาใช้ได้ ทำให้บ่อปลาในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ เบื้องต้นต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าทดแทนน้ำที่ผันมาจากบึงบอระเพ็ด ถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตก็ต้องยอมทำ เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นทดแทนได้.

นายชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า ได้สนับสนุนชุมชนหมู่บ้านใน อ.แม่ลาน้อย สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยส่งเสริมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสร้างฝายกักเก็บน้ำกั้นแม่น้ำยวมเพื่อการอุปโภคบริโภค 14 มี.ค. 2559 07:50 ไทยรัฐ