วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตอนบนของประเทศอากาศร้อน อีสาน ตะวันออก และใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10%

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดที่ 41 องศาเซลเซียส อีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้อาจมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กทม.ร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันร้อนสูงสุด 38 องศาฯ...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ร่วมกับ เดอะ เวตเตอร์ คอมพานี พบว่า ตลอดสัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ช่วงเช้าพบว่าพื้นที่ที่มีอากาศเย็น ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน และฝั่งตะวันตกของประเทศ ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-28 องศาเซลเซียส ขณะที่ช่วงกลางวันมีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด อุณหภูมิไต่ไปแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียส ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ส่วนในช่วงวันพรุ่งนี้คาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 41 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิที่สูง แดดที่แรงในระยะนี้ เนื่องจากกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเมืองไทยค่อนข้างน้อย โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันพรุ่งนี้ พบว่าภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูงปกคลุมทางตอนบนของภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุม

ขณะที่ภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่ง แต่พบกลุ่มเมฆชั้นต่ำและชั้นกลางทางตอนล่างของภาคเล็กน้อย และภาคใต้ มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นสูง และมีเมฆชั้นกลางเล็กน้อย ขณะนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ใด

แต่จากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้ พบว่าช่วงบ่าย มีโอกาสพบการก่อตัวกลุ่มฝนในบริเวณภาคตะวันออก แถวๆ จันทบุรี และตราด ส่วนช่วงเย็นๆ พบกลุ่มฝนเล็กน้อย ตกแบบมาไวไปไวในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก ในจังหวัดเชียงราย น่าน

ส่วนสภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้ ในแต่ละภาคเป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทย) มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส.

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดที่ 41 องศาเซลเซียส อีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้อาจมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กทม.ร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันร้อนสูงสุด 38 องศาฯ... 14 มี.ค. 2559 06:16 14 มี.ค. 2559 06:23 ไทยรัฐ