วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พาณิชย์” ดันสินค้าชุมชนขึ้นทะเบียนจีไอ ตั้งเป้าปี 60 มีทุกจังหวัดสร้างรายได้เพิ่ม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สินค้าชุมชนขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ให้ได้อย่างน้อย 8 จังหวัด ได้แก่ ลำไยลำพูน จังหวัดลำพูน, กล้วยไข่กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร, น้ำตาลสดเกยชัยและเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์, ไข่เค็มดินสอพองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, มังคุดเขาคีรีวงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ผ้าหมักโคลนบ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร, ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชมพู่คลองหาด แคนตาลูปสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

“เมื่อขึ้นทะเบียนได้แล้ว จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนได้มากขึ้น เพราะสินค้าจีไอเป็นสินค้าที่ผลิตได้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น คนนอกท้องถิ่นจะเอาชื่อสินค้าจีไอไปใช้โปรโมตสินค้าของตนเองไม่ได้ เพราะจะถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนที่เป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีความผิด และกำหนดไว้ว่าภายในปี 60 ไทยจะต้องมีสินค้าจีไอ ครบทั้ง 77จังหวัด”

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีสินค้าจีไอที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 63 รายการ จาก 48 จังหวัด และอีก 15 จังหวัด ได้ยื่นคำขอจดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ จึงเหลืออีก 14 จังหวัดที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ลพบุรี สงขลา สตูล สมุทรสาคร สระแก้ว และสิงห์บุรี ส่วนวันที่ 17-23 มี.ค.นี้ กรมจะจัดงาน GI Market 2016 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อผลักดันให้สินค้าจีไอเป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ สินค้าที่นำมาจำหน่าย เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ กาแฟดอยช้าง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดภูแลเชียงราย มะยงชิดนครนายก น้ำหมากเม่าสกลนคร เป็นต้น.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สินค้าชุมชนขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ให้ได้อย่างน้อย 8 จังหวัด 14 มี.ค. 2559 03:48 ไทยรัฐ