บริการข่าวไทยรัฐ

พะเยาหมอกควันยังปกคลุม ชาวบ้านยังดื้อลอบเผาหญ้ากันอยู่ทั้งที่ห้ามเผา

พะเยายังเป็นเมืองในหมอก หลังหมอกควันยังสะสม เพราะชาวบ้านยังดื้อลอบเผาหญ้าตามเรือกสวนตามข้างถนนกระจายไปทั่วบริเวณตามชุมชน รอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก หรือ ฝั่งหล่ายกว๊าน ส่วนค่าคุณภาพอากาศยังอยู่เกณฑ์ปานกลาง... 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 สภาพอากาศทั่วไปในจังหวัดพะเยายังพบว่ามีหมอกควันปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัด อากาศบนท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีลมพัดกระโชกแรงพัดผ่านได้พัดเอาหมอกควันจาง หายไปบางส่วน แต่พอหายจากลมพัดกระโชกแรงกลุ่มหมอกควันก็กลับมาปกคลุมไปทั่วเช่นเดิม ในเขตเมืองพะเยาพบว่ามีการเผาหญ้าตามริมถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก หรือฝั่งหล่ายกว๊านทุกวัน ทำให้มีหมอกควันเพิ่มสะสมกับกลุ่มหมอกควันที่มีอยู่แล้ว เหมือนเป็นการเพิ่ม ปริมาณหมอกควันขึ้นอีก โดยการเผาหญ้ายังถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งที่ทางจังหวัดได้ประกาศให้ทุกพื้นที่ห้ามมีการเผาอย่างเด็ดขาด และได้กำชับผู้นำหมู่ บ้านชุมชน ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐท้องถิ่นไปแล้ว แต่ก็ยังมีการเผากันอีกจนมีควันหรือหมอกควัน ไม่หมดไปจากอากาศ เหตุเพราะคนไม่เชื่อยังดื้อเผาทุกวันจนอากาศเป็นพิษ

ส่วนข้อมูลของคุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง.