บริการข่าวไทยรัฐ

บีโอไอเดินสายชวนนักลงทุนคลัสเตอร์

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเดินทางเยือนญี่ปุ่น สหรัฐฯ รัสเซีย และเบลารุส เมื่อเร็วๆนี้ว่า เพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ รวมทั้งมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเร่งรัดการตัดสินใจให้เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับนักลงทุนเป้าหมายแล้ว ยังถือโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะได้จับคู่ทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และเอกชนเพื่อเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดนักลงทุน มั่นใจว่าจะมีบริษัทยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร์ ตั้งแต่ มี.ค.เป็นต้นไป

สำหรับผลการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ได้จัดให้นักลงทุนญี่ปุ่น 150 ราย เข้ารับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่บริษัท เซเรน จำกัด ซึ่งประกอบกิจการทำเส้นใยสำหรับเบาะนั่งในรถยนต์ มีสัดส่วนตลาดอันดับ 1 ของโลก และบริษัท NIKKA ซึ่งสกัดสารชีวภาพจากแกลบข้าวเพื่อเป็นส่วนผสมในสิ่งทอรวมถึงโลหะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งาน ทั้ง 2 รายจะเข้ามาลงทุนเพิ่มในไทย ขณะที่ผลการเยือนสหรัฐฯ ได้เน้นชวนบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์ดิจิตอล และคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม.