วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เสนอส่งนักบิดไม่สวมหมวกนิรภัยดูแลผู้ป่วย

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร ที่ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งให้มีการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความตระหนัก ในการร่วมป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากจราจรปีละ 24,000 ราย โดยประมาณร้อยละ 70 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากจะทำให้บาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นผู้พิการ เป็นภาระครอบครัวและสังคม โดยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 มี.ค.พบมีผู้บาดเจ็บ 149,243 คน เสียชีวิต 2,284 ราย และข้อมูลจากรายงานสถิติรับแจ้ง ผู้ประสบภัยจากรถทั้งประเทศ ข้อมูลถึงวันที่ 12 มี.ค.พบว่า มีผู้ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 29.56

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บทางสมองที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลนั้นพบว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และจากการสอบถามผู้บาดเจ็บบางรายมีการระบุว่าคิดว่าขับไปใกล้ๆไม่สวมคงไม่เป็นไร ไม่คิดว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุจะทำให้บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการบาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย สธ.จึงเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากจะได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถแล้วนั้น ยังจะขอให้ลงโทษผู้ทำผิดกฎหมายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้ผลดี และขอให้ประชาชนทุกคนอย่าประมาท ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร ที่ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ 14 มี.ค. 2559 00:48 ไทยรัฐ