วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกคนสูงเหนือกว่า ผู้ท่ีรูปร่างต่ำเตี้ย

วารสารการแพทย์อังกฤษรายงานว่า พบหลักฐานครั้งแข็งแรงที่สุดว่าความสูงต่ำของร่างกายมีความสำคัญต่อความสำเร็จในวันหน้า ผู้ที่มีรูปร่างสูงกว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากกว่า และผู้ที่เตี้ยหรืออ้วนกว่า มีหวังที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า ขาดช่องทางที่จะได้รับการศึกษา การทำงานและมาตรฐานของชีวิตที่ดีกว่า ข้อมูลนี้ได้จากการศึกษาข้อมูลของชาวอังกฤษ 120,000 คน ซึ่งถือได้ว่าอาจเป็นหลักฐานที่แข็งแรงที่สุด ในการศึกษาเรื่องของขนาดร่างกายมนุษย์กับความสำเร็จในชีวิต

การศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอังกฤษและอเมริกาครั้งนี้ นับว่าเป็นการศึกษาอย่างมีเหตุผล ด้วยการพิจารณาถึงดัชนีมวลกาย และขนาดร่างกาย ผู้คนที่มีดัชนีมวลกายสูง และรูปร่างค่อนข้างเตี้ย มักจะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำ ในขณะที่ผู้ที่มีดัชนีมวลกายต่ำและรูปร่างสูง มักจะอยู่ในฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เหนือกว่า.

วารสารการแพทย์อังกฤษรายงานว่า พบหลักฐานครั้งแข็งแรงที่สุดว่าความสูงต่ำของร่างกายมีความสำคัญต่อความสำเร็จในวันหน้า ผู้ที่มีรูปร่างสูงกว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากกว่า และผู้ที่เตี้ยหรืออ้วนกว่า ... 13 มี.ค. 2559 17:14 ไทยรัฐ