วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารร่วมชาวบ้านคำชะอี ปีนเขา 3 กม. ทำฝายน้ำบน ‘ภูผากูด’

ผวจ.มุกดาหาร นำชาวบ้านคำบก อ.คำชะอี ร่วม300คนปีนเขา3กม.ขึ้นไปทำฝาย ชะลอน้ำบนภูผากูด แหล่งน้ำและผืนป่าสำคัญ ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสมุนไพร หายาก เป็นต้นกำเนิดสายน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตมาช้านาน...    


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทรายบนภูผากูด แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ต.คำบก อ.คำชะอี โดยมีทั้งทหาร ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนคำบกวิทยาคาร อ.คำชะอี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการใน อ.คำชะอี ประมาณ 300 คน มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบนภูผากูด

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งทั้งหมด จะต้องพากันปีนภูเขาที่สูงชันระยะทางร่วม 3 กิโลเมตร ไปจัดสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้สัตว์ป่าได้มีน้ำดื่มกินในช่วงหน้าแล้งนี้ อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพผืนป่าไม้ให้สมบูรณ์ตลอดไปอีกด้วย

สำหรับพื้นที่ป่าภูผากูดแห่งนี้ ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย และพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูผากูดยังเป็นป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ตลอดจนป่าไผ่ ซึ่งจากลักษณะของผืนป่าภูผากูดดังกล่าว จึงมีผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพร ระบุว่าพบสมุนไพรแล้วอย่างน้อย จำนวน 322 ชนิดสายพันธุ์บนภูแห่งนี้ 

ที่สำคัญ มีสมุนไพรที่หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ด้วย เช่น เฟิร์นยักษ์ ผักกูดช้าง หรือมหาสะดำ ซึ่งจากสภาพของป่าที่สมบูรณ์และมีความสำคัญดังกล่าว ชาวบ้านในตำบลคำบก อ.คำชะอี จึงเห็นคุณค่าของป่าแห่งนี้ พากันหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่า สัตว์ป่า อีกทั้งสมุนไพรต่างๆ จนได้รับพระราชทาน ‘ธงพิทักษ์ป่า รักษาชีวิต’ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แหล่งน้ำในป่าภูผากูดแห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนสายน้ำ สายชีวิต ของพี่น้องชาวบ้านใน ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร.

ผวจ.มุกดาหาร นำชาวบ้านคำบก อ.คำชะอี ร่วม300คนปีนเขา3กม.ขึ้นไปทำฝาย ชะลอน้ำบนภูผากูด แหล่งน้ำและผืนป่าสำคัญ ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสมุนไพร หายาก เป็นต้นกำเนิดสายน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตมาช้านาน... 13 มี.ค. 2559 14:22 ไทยรัฐ