บริการข่าวไทยรัฐ

ขนส่งฯรับทรัพย์! ทะเบียน '3กก 3333' ประมูลได้ 13 ล้าน

กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกทม. “3กก 3333” ได้ 13,000,000 บาท ทุบสถิติยอดการประมูลสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในรอบ 13 ปี...

วันที่ 13 มี.ค. 59 กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร หมวดอักษรเบิ้ล “3กก” วันแรกคึกคัก ประเดิมทะเบียน “3กก 3333” จบการประมูลที่วงเงิน 13,000,000 บาท ทุบสถิติยอดการประมูลสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในรอบ 13 ปี รองจาก 1กก 1111" เมื่อปี 2557 นับแต่มีการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร ในหมวดอักษรเบิ้ล “3กก” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 เฉพาะวันที่ 12 มีนาคม นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 39,613,333 บาท โดยหมายเลขทะเบียน “3กก 3333” ทุบสถิติสูงสุด จบการประมูลที่วงเงิน 13,000,000 บาท สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับสถิติสูงสุดลำดับแรกยังคงเป็น “1กก 1111” ประมูลได้ในราคา 25,000,000 บาท

ขณะที่ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำรายได้จากการประมูลสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน รณรงค์ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยสร้างนักขับขี่ที่ปลอดภัยโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ จัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน อาทิ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ รถสามล้อโยก และอุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด โดยที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้วเกือบ 13,000 ราย ผู้ร่วมประมูลเลขสวยจึงนับว่ามีส่วนช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย

"ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประมูลทะเบียนรถเลขสวย โดยผู้สนใจเข้าประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร สามารถประมูลได้ด้วยตนเองทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน ที่ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก สำหรับส่วนภูมิภาค ตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของแต่ละจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-272 5937 หรือ Call Center 1584" อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย