สตรี–ครอบครัว - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

สตรี–ครอบครัว

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 14 มี.ค. 2559 05:01
109 ครั้ง


www.owf.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนากลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

เกี่ยวกับ สค. พระบรมราโชวาท สารจากนายกรัฐมนตรี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ทำเนียบกรม บทความ งานวิจัย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ หนังสือ คู่มือ องค์ความรู้ สมัชชาสตรีและครอบครัว งานวิจัย สำรวจ ประเมินผล แผ่นพับ นอกจากนี้ใน เมนูหลัก ยังมี กฎหมาย/ คำสั่ง สาระน่ารู้ แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ ระบบฐานข้อมูลด้านสตรีและครอบครัว ฯลฯ...

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  0.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement