'บัณฑูร' ชง กรธ.ปรับ ม. 54 ชี้พบจุดอ่อนอื้อ ตัดทิ้ง กอสส. - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

'บัณฑูร' ชง กรธ.ปรับ ม. 54 ชี้พบจุดอ่อนอื้อ ตัดทิ้ง กอสส.

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 13 มี.ค. 2559 11:55
1,023 ครั้ง


"บัณฑูร" แนะ กรธ.ปรับ ม.54 ด่วน ชี้พบจุดอ่อน 11 ข้อ มีปัญหาตอนปฏิบัติงานแน่ แถมตัด กอสส.ทิ้ง ไม่สนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค้านโยกสิทธิชุมชนไปอยู่หมวดหน้าที่รัฐ ระบุไม่ตอบโจทย์...

วันที่ 13 มี.ค.59 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และอดีต กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ว่า ด้วยการกำหนดให้มีกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ของประชาชน ก่อนรัฐจะดำเนินการใดๆ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วว่า แม้ กรธ.จะแก้ไขแล้ว แต่ขอตั้งข้อสังเกต 11 ประการ เพราะยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้

"ตนเห็นด้วยที่ กรธ.วิเคราะห์ว่าสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยจะเห็นตัวอย่างจากคดีมาบตาพุดที่มีรัฐธรรมนูญแล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐยังตีความในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และตนไม่เห็นด้วยกับวิธีแก้ไขปัญหาของ กรธ. ที่ไปแก้ไขเปลี่ยนหมวดสิทธิชุมชุน ไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ แม้เป็นเจตนาดีแต่จะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา เนื่องจากการบัญญัติเป็นสิทธิชุมชนแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 และ ปี 50 ก่อให้เกิดพันธะเป็นหน้าที่ของรัฐในการรับรอง เคารพ คุ้มครอง และทำให้สิทธิชุมชนเกิดผลในทางปฏิบัติ แต่ในทางการกลับกันการบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิของชุมชน"

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า ส่วนการระบุว่าการดำเนินการใดของรัฐ มีความหมายและขอบเขตอย่างไร และจะอ้างอิงกฎหมายใดในการกำหนดประกาศ หากไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ ก็จะเป็นปัญหาในการตีความและการปฏิบัติได้ ขณะที่เรื่องผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติหายไป ตรงนี้เป็นเงื่อนไขเดิมที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี 50 คือผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่า ทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ เป็นผลกระทบหลักที่มักเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ซึ่งการตัดคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติออกไป ทำให้การดำเนินการใดของรัฐที่จะเข้าข่ายมาตรา 54 จำกัดแคบลงไปอย่างมาก

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า ส่วนการกำหนดให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ในปัจจุบันมีปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่ต้องการการปฏิรูปอย่างมาก แต่ในมาตรานี้ไม่ได้มีข้อบัญญัติใดๆ เพิ่มเติม ที่จะมีผลต่อการให้ปฏิรูประบบอีเอชไอเอ รวมทั้งไม่ได้เพิ่มเติมข้อบัญญัติเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) ซึ่งเป็นข้อเสนอการปฏิรูปของ สปช.ที่สำคัญไม่มีข้อบัญญัติเรื่องการให้ความเห็นประกอบขององค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ถือว่าเป็นการตัดองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 50 ออกไป เพราะองค์การฯดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อการถ่วงดุลการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ และทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรอบด้าน

"เนื้อหาในมาตรา 54 ยังเป็นข้อบัญญัติที่ให้รัฐดำเนินการใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้ หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครบคือทำอีเอชไอเอและการรับฟังความเห็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโครงการพัฒนากับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน มาตรา 54 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว" นายบัณฑูร กล่าว

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  76.7%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  6.7%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  16.7%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement