วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บัณฑูร' ชง กรธ.ปรับ ม. 54 ชี้พบจุดอ่อนอื้อ ตัดทิ้ง กอสส.

"บัณฑูร" แนะ กรธ.ปรับ ม.54 ด่วน ชี้พบจุดอ่อน 11 ข้อ มีปัญหาตอนปฏิบัติงานแน่ แถมตัด กอสส.ทิ้ง ไม่สนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค้านโยกสิทธิชุมชนไปอยู่หมวดหน้าที่รัฐ ระบุไม่ตอบโจทย์...

วันที่ 13 มี.ค.59 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และอดีต กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ว่า ด้วยการกำหนดให้มีกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ของประชาชน ก่อนรัฐจะดำเนินการใดๆ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วว่า แม้ กรธ.จะแก้ไขแล้ว แต่ขอตั้งข้อสังเกต 11 ประการ เพราะยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้

"ตนเห็นด้วยที่ กรธ.วิเคราะห์ว่าสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยจะเห็นตัวอย่างจากคดีมาบตาพุดที่มีรัฐธรรมนูญแล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐยังตีความในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และตนไม่เห็นด้วยกับวิธีแก้ไขปัญหาของ กรธ. ที่ไปแก้ไขเปลี่ยนหมวดสิทธิชุมชุน ไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ แม้เป็นเจตนาดีแต่จะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา เนื่องจากการบัญญัติเป็นสิทธิชุมชนแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 และ ปี 50 ก่อให้เกิดพันธะเป็นหน้าที่ของรัฐในการรับรอง เคารพ คุ้มครอง และทำให้สิทธิชุมชนเกิดผลในทางปฏิบัติ แต่ในทางการกลับกันการบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิของชุมชน"

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า ส่วนการระบุว่าการดำเนินการใดของรัฐ มีความหมายและขอบเขตอย่างไร และจะอ้างอิงกฎหมายใดในการกำหนดประกาศ หากไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ ก็จะเป็นปัญหาในการตีความและการปฏิบัติได้ ขณะที่เรื่องผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติหายไป ตรงนี้เป็นเงื่อนไขเดิมที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี 50 คือผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่า ทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ เป็นผลกระทบหลักที่มักเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ซึ่งการตัดคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติออกไป ทำให้การดำเนินการใดของรัฐที่จะเข้าข่ายมาตรา 54 จำกัดแคบลงไปอย่างมาก

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า ส่วนการกำหนดให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ในปัจจุบันมีปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่ต้องการการปฏิรูปอย่างมาก แต่ในมาตรานี้ไม่ได้มีข้อบัญญัติใดๆ เพิ่มเติม ที่จะมีผลต่อการให้ปฏิรูประบบอีเอชไอเอ รวมทั้งไม่ได้เพิ่มเติมข้อบัญญัติเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) ซึ่งเป็นข้อเสนอการปฏิรูปของ สปช.ที่สำคัญไม่มีข้อบัญญัติเรื่องการให้ความเห็นประกอบขององค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ถือว่าเป็นการตัดองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 50 ออกไป เพราะองค์การฯดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อการถ่วงดุลการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ และทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรอบด้าน

"เนื้อหาในมาตรา 54 ยังเป็นข้อบัญญัติที่ให้รัฐดำเนินการใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้ หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครบคือทำอีเอชไอเอและการรับฟังความเห็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโครงการพัฒนากับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน มาตรา 54 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว" นายบัณฑูร กล่าว

"บัณฑูร" แนะ กรธ.ปรับ ม.54 ด่วน ชี้พบจุดอ่อน 11 ข้อ มีปัญหาตอนปฏิบัติงานแน่ แถมตัด กอสส.ทิ้ง ไม่สนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค้านโยกสิทธิชุมชนไปอยู่หมวดหน้าที่รัฐ ระบุไม่ตอบโจทย์... 13 มี.ค. 2559 11:41 13 มี.ค. 2559 11:52 ไทยรัฐ