วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิพิฏฐ์' ไม่เห็นด้วย ปรับราคากลาง ประมูลอากรรังนกอีแอ่น ต่ำลง

"นิพิฏฐ์" ไม่เห็นด้วยการปรับราคากลางให้ต่ำลง กว่า 450 ล้านบาท เพราะจะทำให้ท้องถิ่นเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล มั่นใจรังนกไทยสามารถนำเข้าประเทศจีนได้อย่างแน่นอน ...

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า จากการที่อายุการสัมปทานรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้เตรียมการการจัดสัมปทานรังนกฯ ครั้งใหม่ แต่หลังจากที่ประกาศขายเอกสารการประมูลสัมปทานรังนกฯ ผ่านไป 2 รอบ ปรากฏว่า ยังไม่มีผู้เข้ามาติดต่อซื้อเอกสารแม้แต่รายเดียว

ทางด้านคณะกรรมการรังนกฯ จึงได้ออกประกาศกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ในการประมูลอากรรังนกอีแอ่นโดยวิธีพิเศษ โดยกำหนดเงินขั้นต่ำในการเสนอราคา (ราคากลาง) เป็นเงิน 450 ล้านบาทไว้เหมือนเดิม ซึ่งผู้ยื่นซองการสัมปทานจะต้องวางหลักประกันซองร้อยละ 20 ของราคาขั้นต่ำ (ราคากลาง) ซึ่งคิดเป็นเงิน 90 ล้านบาท และเงินค้ำประกันสัญญาร้อยละ 60 ของเงินอากรที่ประมูลได้ในวันทำสัญญา แต่เมื่อถึงวันยื่นซองประมูลการสัมปทานรังนกฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ปรากฏว่ามีบริษัทเค.โอ.ซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังได้รับการสัมปทานรังนกฯ ในขณะนี้ เข้ามายื่นซองฯ เพียงรายเดียว ในราคาเพียง 270 ล้านบาท (ร้อยละ 60 ของราคากลาง) ทำให้การประมูลรังนกฯ โดยวิธีพิเศษ ต้องเป็นโมฆะ ตามข่าวที่เสนอมาแล้วนั้น

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และ รอง หน.พรรค ปชป. เผยว่า รายละเอียดในการประกาศการยื่นซองประมูลสัมปทานรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง โดยวิธีพิเศษ ของคณะกรรมการรังนกฯ ถือว่าเป็นกลางที่สุด ไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบในการสัมปทานในครั้งนี้ การที่บริษัทเค.โอ.ซีฯ ยื่นเสนอราคาเพียง 270 ล้านบาทนั้น ตนถือว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินไป และจะทำให้จังหวัดพัทลุง สูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งนี้ หลังจากที่ตนยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้เร่งแก้ปัญหาการประมูลราคารังนกฯ และราคารังนกตกต่ำ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากประเทศจีนไม่อนุญาตนำเข้า และประเทศไทยอนุญาตให้มีการนำเข้ารังนกจากประเทศอินโดนีเซีย ทั้งๆ ที่ขณะนี้ ประเทศไทยมีปริมาณรังนกในประเทศเป็นจำนวนมาก

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนั้น ในขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีนกับหน่วยงาน AQSIQ ของจีนแล้ว และขณะนี้จีนอยู่ในระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต และตรวจสอบสินค้า รวมทั้งระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองของไทย ซึ่งหากขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดของไทยผ่านมาตรฐานแล้ว คาดว่าจีนจะพิจารณาอนุญาตนำเข้ารังนกของไทยเหมือนกับการรับรองรังนกประเทศมาเลเซีย ที่สามารถนำเข้าจีนได้แล้วในขณะนี้

และในขณะเดียวกัน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานทั่วไป เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมรังนกลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตรังนกที่ถูกสุขลักษณะ และได้คุณภาพมาตรฐานในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการรังนกฯ น่าจะยืนราคาการยื่นซองสัมปทานรังนกฯโดยวิธีพิเศษไว้ในราคาเดิม (450 ล้านบาท) รวมทั้งยืนรายละเอียดต่างๆ ไว้เหมือนเดิมสัก 2-3 เดือน เพราะตนมั่นใจว่าอนาคตรังนกของประเทศไทยในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้าจะขยับราคาพุ่งสูงเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ทางคณะกรรมการรังนกฯ จึงไม่สมควรที่จะปรับราคาขั้นต่ำ (ราคากลาง) ให้ต่ำลงจาก 450 ล้านบาท และหากเมื่อการสัญญาการสัมปทานหมดสัญญาลงในวันที่ 3 พ.ค. 59 ทางคณะกรรมการรังนกฯ ก็ต้องให้บริษัทสัมปทานออกจากเกาะรังนกฯ และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เข้าไปรักษาความปลอดภัยในเกาะรังนก เมื่อถึงช่วงการเก็บรังนกในครั้งที่ 3 ในสิงหาคม-กันยายน 2559 ทางคณะกรรมการฯ ก็น่าที่จะให้ อบจ.พัทลุง เข้าไปบริหารจัดการการจัดเก็บรังนก โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดเก็บ ซึ่งอาจจะเป็นคนงานของบริษัท เค.โอ.ซี หรือบริษัทอื่นๆ

ส่วนปริมาณรังนกนั้น ทางคณะกรรมการรังนกฯ น่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากปริมาณการจัดเก็บรังนกในช่วงดังกล่าวของปีที่ผ่านมา ตนจึงขอวิงวอนให้คณะกรรมการรังนกฯ ได้ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์อย่างมหาศาลของชาวพัทลุงด้วย เพราะในขณะนี้ชาวพัทลุงก็ได้จับตามองในเรื่องดังกล่าวกันอย่างมากและต่อเนื่อง

"นิพิฏฐ์" ไม่เห็นด้วยการปรับราคากลางให้ต่ำลง กว่า 450 ล้านบาท เพราะจะทำให้ท้องถิ่นเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล มั่นใจรังนกไทยสามารถนำเข้าประเทศจีนได้อย่างแน่นอน ... 12 มี.ค. 2559 20:33 ไทยรัฐ