วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เล็งลดเงื่อนไข แก้ รธน.-เขียนหมวดปฏิรูปเพิ่ม


กรธ.เล็งปรับลดเงื่อนไขการแก้ รธน. หลังถูกติงทำได้ยากมาก วางกรอบเขียนหมวดปฏิรูปเพิ่ม ยันประเด็นการเมืองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ...

วันที่ 12 มี.ค. นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ว่า สำหรับหมวดแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีหลายฝ่ายท้วงติงถึงการเขียนเงื่อนไขให้แก้ไขได้ยาก ทั้งการกำหนดที่ต้องมี ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง ร่วมลงคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ ส.ส. ที่แต่ละพรรคมี และให้ ส.ว. เห็นชอบร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นั้น กรธ. มีความเห็นว่าจะปรับลดเงื่อนไขดังกล่าวลง แต่จะมีรายละเอียดที่เป็นข้อสรุปอย่างไร ต้องรอการพิจารณาของ กรธ. อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในการปรับรายละเอียดดังกล่าวจะไม่เป็นผลที่เปลี่ยนแปลงหลักการที่ต้องการให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องได้รับการเห็นพ้องร่วมกันของ ส.ส. ทั้งฝ่ายที่เป็นรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาล และต้องสะท้อนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ใช่การใช้เสียงข้างมากเพื่อเอาชนะ ขณะที่การลงคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระสามของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้น ยังยืนยันจะใช้เสียงข้างมากเท่าเดิม ขณะที่เงื่อนไขของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่แก้ไขไม่ได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเงื่อนไขที่แก้ไขเนื้อหาได้ต้องผ่านการทำประชามติ อาทิ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และอำนาจหน้าที่องค์กรอิสระ ยังจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนเห็นชอบด้วย เพราะฝ่ายการเมืองถือมีส่วนได้เสียกับประเด็นดังกล่าว

นายอุดม กล่าวด้วยว่า ขณะที่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ที่เตรียมพิจารณาสัปดาห์หน้า คือ เรื่องการปฏิรูปที่มีข้อเสนอให้บัญญัติเป็นหมวดใหม่ ยอมรับว่า กรธ.มีความเห็นที่แตกต่าง ในประเด็นการเขียนการปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะกิจไว้ในตัวบทถาวรของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ทาง กรธ. ได้วางแนวทางไว้ว่าจะเขียนการปฏิรูปเป็นหมวดใหม่ โดยเขียนเนื้อหาให้มุ่งสู่ความเป็นรูปธรรมและเป้าหมายที่สำคัญ ส่วนการปฏิรูปใดที่มีเงื่อนไขเวลาจะเขียนไว้ในบทเฉพากาล ขณะที่บทเฉพาะรวมถึงประเด็นทางการเมือง เช่น หมวดรัฐสภา หมวดคณะรัฐมนตรี ทาง กรธ. เตรียมพิจารณาในสัปดาห์หน้าเช่นกัน

"ประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง ตอนนี้ กรธ. ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร คงใช้เวลาในช่วงสัปดาห์หน้าในการพิจารณาประเด็นข้อเสนอทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้ง ที่มา ส.ว. ระบบเลือกตั้งส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม รวมถึงประเด็นของนายกฯ" นายอุดม กล่าว  

กรธ.เล็งปรับลดเงื่อนไขการแก้ รธน. หลังถูกติงทำได้ยากมาก วางกรอบเขียนหมวดปฏิรูปเพิ่ม ยันประเด็นการเมืองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ... 12 มี.ค. 2559 15:55 12 มี.ค. 2559 16:10 ไทยรัฐ