วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เขื่อนลำแชะ' พร้อมแบ่งน้ำ ผลิตประปาให้คนเมืองโคราช

เขื่อนลำแชะ พร้อมแบ่งน้ำให้ประปาภูมิภาควันละ 30,000 ลบ.ม. หลังภัยแล้งเล่นงานหนักคนเมืองขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทั้งนี้หากปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ต้องใช้ปริมาณที่สูงไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30 ล้าน ลบ.ม. และอาจจะเกิดการสูญเสียน้ำไปกับทางอื่นๆ ด้วย...

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 59 นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน – ลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเขื่อนได้รับการประสานขออนุญาตจากทางเทศบาลนครนครราชสีมา และทางการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา เพื่อขอสูบน้ำดิบจากเขื่อนลำแชะ เพื่อนำไปผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม จากวันละ 35,000 ลบ.ม.ต่อวัน เป็น 65,000 ต่อวัน เนื่องจากขณะนี้น้ำดิบที่จะผลิตประปาให้กับชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมา กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ และเริ่มขาดแคลนอย่างมาก

โดยจำนวนน้ำที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ขอสูบเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อจะส่งต่อไปให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ได้นำไปใช้เพื่อผลิตประปาให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในเขตชานเมือง ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน – ลำแชะ ก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือโดยการส่งน้ำตามท่อน้ำดิบของเทศบาลนครนครราชสีมาเช่นเดียวกัน เนื่องจากหากปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจนไปถึงสถานีสูบน้ำของทางการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ที่อำเภอโชคชัยต้องใช้ระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร และปริมาณการส่งน้ำต้องใช้ปริมาณที่สูงไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30 ล้าน ลบ.ม. และอาจจะเกิดการสูญเสียน้ำไปกับทางอื่นๆ ด้วย

สำหรับ สถานการณ์น้ำดิบของเขื่อนลำแชะขณะนี้ เหลือปริมาณน้ำดิบอยู่ที่ 82 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุทั้งหมด แต่เหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 75 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันยังคงหยุดการส่งน้ำทั้งระบบ เพื่อรอการจัดสรรตามแผนการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามความจำเป็นเท่านั้น.

เขื่อนลำแชะ พร้อมแบ่งน้ำให้ประปาภูมิภาควันละ 30,000 ลบ.ม. หลังภัยแล้งเล่นงานหนักคนเมืองขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทั้งนี้หากปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ต้องใช้ปริมาณที่สูงไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30 ล้าน ลบ.ม. และอาจจะเกิดการสูญเสียน้ำ... 12 มี.ค. 2559 15:03 12 มี.ค. 2559 15:34 ไทยรัฐ