วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 13/03/59

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ จะพาไปรู้จักกับ น้องต้นน้ำ...นายสรวง สิทธิสมาน ม. 6 ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนเยาวชน โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 7 ใน โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้องต้นน้ำ เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ว่า “ผมได้พบคนเก่งจากทั่วประเทศทั้งกีฬา วิชาการ และเรียนรู้จากในค่ายว่า ความเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องเป็นคนดีด้วย เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การฝึกบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มีจิตสำนึกที่ดีในการตอบแทนชุมชนและบ้านเกิด ซึ่งบ้านเกิดของผมนั้นก็คือประเทศไทย ผมตั้งใจไว้แล้วว่า เมื่อผมจบการศึกษาแล้วจะนำความรู้ที่มีทั้งหมดกลับมาช่วยประเทศชาติและโครงการนี้ เพื่อทดแทนพระคุณของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ผู้ก่อตั้งโครงการนี้ ผมตั้งใจเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะชอบภาษาจีน ชอบประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เหมือนความสัมพันธ์ของชนชาติในอดีต ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราเดาอนาคตในมุมมองของประเทศจีนได้ และจากนั้นจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็น 2 ประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลก แต่มีอุดมการณ์ที่ต่างกันสุดโต่ง จะทำให้เรามีมุมมองที่กว้างไกลและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศได้ครับ โดยตั้งใจว่าจะเขียนเล่าประสบการณ์ มุมมองที่พบตอนเรียนส่งมาเมืองไทย เพราะชอบเป็นนักเขียนครับ”

นัมเบอร์วันคิดส์ บอกด้วยว่า “อยากฝากถึงน้องๆ เกี่ยวกับการเลือกเรียนว่า เราควรเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบ ต้องค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วเราจะมีความสุขในการเรียน และปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมาย โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะทำให้เราเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่เราก็อย่าก้มหน้าอยู่กับมันมากจนขาดการสื่อสารกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ที่บ้านคุณแม่จะวางกฎไว้ว่า เราจะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะอาหาร บนรถ และในที่มืด หรือจะเล่นเกมวันละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าอยากเล่นเพิ่ม ต้องเอาเวลาอ่านหนังสือมาแลก เช่น อ่านหนังสือ 1 ชม. ถึงจะเล่นเพิ่มได้ 1 ชม.ครับ”.

12 มี.ค. 2559 14:06 ไทยรัฐ