วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงเทพโพลล์ เผยนักเศรษฐศาสตร์พอใจงาน ศก. รัฐบาลเพิ่ม ลดคะแนนนายกฯ

กรุงเทพโพลล์ เผยนักเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ครบ 1 ปี 6 เดือน ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ให้คะแนนนายกฯ ลดลง ขณะที่ ผู้ว่าฯ ธปท. ได้สูงสุด ...

จากการที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปฏิบัติงานครบ 1 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 29 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี 6 เดือน)” พบว่า

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (จากเต็ม 10) ให้ 5.60 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่ได้ 5.32 คะแนน โดยการประเมินครั้งนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนมากที่สุด ในด้านการบริหารจัดการค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท 6.42 คะแนน รองลงมาเป็นด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 6.16 คะแนน ขณะที่ต่ำกว่าครึ่งในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (GDP) 4.96 คะแนน และด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ 4.79 คะแนน

สำหรับการประเมินผลงานนายกรัฐมนตรีโดยภาพรวม (จากเต็ม 10) พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ 6.21 คะแนน ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ได้ 6.42 คะแนน ขณะที่ผลงานของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้คะแนน 6.51 คะแนน (สูงกว่า ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ คนก่อนที่ได้ 5.34 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อน)

ในส่วนของผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พบว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุด 6.52 คะแนน รองลงมาคือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ 6.21 คะแนน ขณะที่มีรัฐมนตรีที่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งจำนวน 2 คน ได้แก่ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 4.57 คะแนน และ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน 4.95 คะแนน

สำหรับ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายวิรไท สันติประภพ นักเศรษฐศาสตร์ประเมินให้คะแนน 6.70 คะแนน (น้อยกว่านายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าฯ ธปท. คนก่อน ที่ได้ 7.05 คะแนน).

กรุงเทพโพลล์ เผยนักเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ครบ 1 ปี 6 เดือน ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ให้คะแนนนายกฯ ลดลง ขณะที่ ผู้ว่าฯ ธปท. ได้สูงสุด ... 12 มี.ค. 2559 13:46 ไทยรัฐ