วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เดินสายพบชาวประจวบฯ ย้ำต้องเปลี่ยนผ่าน แก้กับดัก 3 ข้อ

สนช.นำคณะลงพื้นที่ประจวบฯ พบ ปชช. ด้าน "กาญจนารัตน์" แจงความคืบหน้าร่าง รธน.ยัน กรธ.ถกถึงหมวดปฏิรูป ส่วน "คำนูณ" ย้ำ ต้องเปลี่ยนผ่านแก้กับดัก 3 ข้อ เพื่อปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก สนช. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิก สนช.และที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ลงพื้นที่ในโครงการ สนช.พบปะประชาชน เพื่อหารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนารัตน์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอความคิดเห็น ถ้ามีประเด็นใดที่เห็นตรงกันก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที แต่ถ้าเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ต้องทบทวนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุป ขณะนี้ กรธ.ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญถึงหมวดที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแล้ว และกำลังเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ที่มีข้อเสนอเข้ามาว่าต้องการให้มีหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนที่มาของ ส.ส.และส.ว. รวมถึงอำนาจหน้าที่ของศาล โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเวลานี้ มีข้อเสนอเข้ามายังกรธ.จำนวนมาก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เสนอให้เพิ่มจำนวน เสนอให้เพิ่มอำนาจ และเสนอให้เพิ่มวาระ ซึ่ง กรธ.จะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าอำนาจใดควรเป็นของใคร

นายคำนูณ กล่าวว่า สถานการณ์ของประเทศเวลานี้ดูเหมือนจะมีความสงบ แต่จริงๆ แล้วมีคลื่นใต้น้ำอยู่ ที่ทำให้ประเทศติดกับดัก เดินหน้าไม่ได้ ถอยหลังไม่ได้ 3 ประการ ถ้าจะให้ราบรื่นจำเป็นต้องแก้ไขคือ 1. กับดักทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่เน้นแต่ค่าแรงถูกอีกไม่ได้ แต่ต้องผลิตสินค้าที่มีมูลค่าให้มากขึ้น 2. กับดักทางสังคม ที่ในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่น้อยลง 3. ปัญหาการเมืองขัดแย้งตลอด 10 ปี ที่ขณะนี้ ไม่มีทางคลายลงได้ เหมือนเป็นคลื่นใต้น้ำ เดินหน้าไม่ได้ ถอยหลังไม่ได้ จนต้องมีการยึดอำนาจในปี 57 ทั้งนี้ จึงต้องมีการปฏิรูปในระยะเปลี่ยนผ่าน อีก 1 ปี 6 เดือน นับจากนี้จะมีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2560 และแผนพัฒนาระดับชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 8 ฉบับเพื่อเข้าสู่ สนช.พิจารณา ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ.สนช.นำคณะลงพื้นที่ประจวบฯ พบ ปชช. ด้าน "กาญจนารัตน์" แจงความคืบหน้าร่าง รธน.ยัน กรธ.ถกถึงหมวดปฏิรูป ส่วน "คำนูณ" ย้ำ ต้องเปลี่ยนผ่านแก้กับดัก 3 ข้อ เพื่อปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน... 12 มี.ค. 2559 13:38 ไทยรัฐ