วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์อัจฉริยะอาหาร

สถาบันอาหารได้ปรับโฉมเว็บไซต์ ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ รองรับความต้องการของผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบ เพิ่มข้อมูลใหม่ๆ ชี้นำอนาคตอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น พัฒนาระบบช่วยค้นหาให้เข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามเงื่อนไขได้ง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว เนื้อหาเข้าใจง่าย ดูดีด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographic จัดหมวดหมู่เนื้อหาออกเป็น 6 หมวดใหญ่ เพื่อตอบสนองผู้ใช้แต่ละกลุ่ม Sector Databank รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมรายกลุ่มสินค้าหลัก Industry overview ให้ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร Market Intelligence ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอาหารทั้งในประเทศและรอบโลก Law & Regulation กฎหมายและมาตรฐานอาหารทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศตลาดหลัก Technology ทิศทางเทคโนโลยีอาหาร และ Food Directory ใน 24 หมวดสินค้า คลิก http://fic.nfi.or.th

12 มี.ค. 2559 11:51 ไทยรัฐ