บริการข่าวไทยรัฐ

ปลุกจริยธรรมดันคุณภาพสื่อ

จากการเสวนาวิชาการเรื่อง “JC Chalk Talk : ถึงเวลายกเครื่องจริยธรรมสื่อ” โดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มธ. กล่าวว่า ปัญหาจริยธรรมของสื่อที่เกิดขึ้นขณะนี้ คงต้องให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนด้านสื่อมวลชน ซึ่งมีการเรียนการสอนจริยธรรม และจรรยาบรรณให้นักศึกษา ทบทวนกันใหม่ว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร อย่างไรก็ตามตนคาดหวังว่าสื่อจะรายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงมากกว่าที่จะเสนอข่าวที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก ส่วนผู้บริโภคเมื่อรับข่าวสารก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้มากก่อนจะส่งต่อข้อมูลนั้นๆ

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ มธ. กล่าวว่า สถาบันการศึกษาต้องร่วมมือกับ กสทช. สภาวิชาชีพ หรือองค์กรสื่อ ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านจริยธรรม และกำหนดให้ผู้สื่อข่าวต้องผ่านหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวมีคุณภาพ ซึ่งเมื่อนักข่าวมีคุณภาพ ประชาชนก็จะได้รับข่าวสารที่มีคุณภาพตามไปด้วย.