วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทล.ช่วยแจกน้ำ1ล้านลิตร ระดมรถบรรทุกน้ำ 557 คัน-ประชาชนขาดแคลนน้ำติดต่อได้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า กรมทางหลวง ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปากับผู้ประสบภัยแล้งผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ซึ่งปัจจุบัน กรมทางหลวงมีรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานในสังกัด จำนวน 557 คัน ในการขนส่งน้ำไปยังผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และได้แจกจ่ายน้ำประปาไปแล้วปริมาณรวม 1,001,000 ลิตร (เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559) โดยแบ่งตามภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 192,000 ลิตร ภาคกลาง 2 จังหวัด รวม 132,000 ลิตร ภาคใต้ 2 จังหวัด รวม 566,000 ลิตร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด รวม 111,000 ลิตร และจะดำเนินการช่วยเหลือตลอดช่วงภัยแล้งและตามการร้องขอของประชาชน

กรมทางหลวงแจ้งอีกว่า หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง).

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า กรมทางหลวง ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” 12 มี.ค. 2559 06:22 ไทยรัฐ