วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสพท.ประกาศผลภาพรวมน่าพอใจ

ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันที่ร่วมสอบกับ กสพท.เรียบร้อยแล้ว ทาง www.si.mahidol.ac.th ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมคะแนนโอเน็ต และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรหรือ GPAX เพื่อไปยื่นตามวันเวลาที่แต่ละสถาบันกำหนด และหากพบว่าคะแนนโอเน็ตไม่ผ่านเกณฑ์ คือ น้อยกว่า 60% จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทันที ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การได้รับคัดเลือกผ่าน กสพท. ที่เว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. ตามวันเวลาที่ สอท.กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที

เลขาธิการ กสพท.กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 สถาบันแรกที่ทำคะแนนได้สูงสุด เรียงตามลำดับดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) สูงสุด 82.83 ต่ำสุด 67.37 เฉลี่ย 72.39, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สูงสุด 82.32 ต่ำสุด 69.39 เฉลี่ย 73.36, คณะทันตแพทยฯ จุฬาฯ สูงสุด 80.55 ต่ำสุด 65.24 เฉลี่ย 68.70, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มม. สูงสุด 77.48 ต่ำสุด 65.95 เฉลี่ย 67.85, คณะทันตแพทย์ มม. สูงสุด 73.94 ต่ำสุด 62.50 เฉลี่ย 64.17 โดยภาพรวมของคะแนนปีนี้เป็นที่น่าพอใจ และเมื่อดูคะแนนเฉลี่ยถือว่าใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ไม่ต่ำหรือสูงมากจนเกินไป.

ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันที่ร่วมสอบกับ กสพท.เรียบร้อยแล้ว 12 มี.ค. 2559 05:31 ไทยรัฐ