วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำเค็มทะลักพื้นที่เกษตร 12 จังหวัดอ่วม! สวนกล้วยไม้ถูกดองเกลือ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากน้ำในเขื่อนซึ่งเป็นต้นทุนของน้ำจืดด้านการเกษตรมีปริมาณลดลง ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงมาก จนทำให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่แม่น้ำหลายแห่งในพื้นที่เกษตร 12 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแถบปากแม่น้ำใน 4 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง ทั้งนี้ มีอำเภอที่คาดว่าจะเสี่ยงภัยต่อน้ำเค็ม จำนวน 40 อำเภอ 187 ตำบล เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 173,888 ไร่

“จากการสำรวจสภาพน้ำเมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามี 3 พื้นที่ที่มีค่าความเค็มสูงสุด ได้แก่ ประตูระบายน้ำท่าไข่ ลุ่มน้ำบางปะกง ซึ่งมีค่าความเค็มสูงถึง 19.73 กรัมต่อลิตร รองลงมาคือที่จุดตรวจวัดประตูระบายน้ำสะพานบางขนาก มีค่าความเค็มสูงถึง 9.4 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ค่าความเค็มประตูระบายน้ำกระทุ่มแบน มีค่าความเค็มอยู่ในลำดับที่สามเท่ากับ 8.60 กรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าความเค็มที่สูงกว่าระดับมาตรฐานสำหรับพืชสวน เช่น กล้วยไม้ ส้ม ฝรั่ง โดยไม่สามารถนำน้ำที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานไปใช้ในการเกษตรเติบโตได้”

สำหรับสวนกล้วยไม้ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยน้ำเค็ม ขณะนี้ได้งดสูบน้ำเข้าสวนกล้วยไม้แล้ว โดยทางสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ได้ประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกสำนักงานชลประทาน เพื่อขอรถบรรทุกน้ำสนับสนุน จำนวน 2 คัน โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรสวนกล้วยไม้ อ.กระทุมแบน จำนวน 47 ราย.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากน้ำในเขื่อนซึ่งเป็นต้นทุนของน้ำจืดด้านการเกษตรมีปริมาณลดลง ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงมาก จนทำให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่แม่น้ำหลายแห่งในพื้นที่เกษตร 12 จังหวัด 12 มี.ค. 2559 05:14 ไทยรัฐ