วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวชแดนพุทธภูมิถวาย “ในหลวง”-“พระราชินี”

พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวในการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ว่า โครงการ อุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่อินเดียถึงวันที่ 18 มี.ค. ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดยคณะสงฆ์ อ.นาจะหลวย ร่วมกับคณะสงฆ์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ตามดำริของพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 10 และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พระเทพโพธิวิเทศ กล่าวต่อว่า การบรรพชาจะไม่ปรากฏความสำเร็จได้ ถ้าหากขาดบุคคลผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้ความสนับสนุน ตั้งแต่บิดามารดา และเจ้าภาพ คือ คณะสงฆ์ อ.นาจะหลวย คณะสงฆ์ อ.สำโรง ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณ 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า สามารถเข้าถึงได้สามประการคือ ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติตามจะรักษาผู้ปฏิบัตินั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว.

พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวในการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 12 มี.ค. 2559 04:56 ไทยรัฐ