วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยหนีเข้าเมืองญี่ปุ่นเกือบ 6 พันราย สถานทูตไทยฯ แนะ มอบตัวกับ ตม.ยุ่น

เครดิตภาพจาก สำนักข่าว AP

กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เผยมีคนไทยหนีเข้าเมืองในญี่ปุ่นสูงเกือบ 6,000 คนแล้ว แนะเข้ามอบตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยใช้ระบบคำสั่งออกนอกประเทศ ไม่ต้องโทษคุมขัง ก่อนถูกจับข้อหาไม่มีวีซ่า...

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2559 นางสุพิชญ์ชญา แฮริส ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่า นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจำกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ว่ากระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นรายงานสถิติชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเกินกำหนด (Overstay) โดยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่นว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีคนต่างชาติ Overstay ในญี่ปุ่นทั้งสิ้น 62,818 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.7 โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นคนไทย 5,959 คน ถือเป็นร้อยละ 9.5 ของคนต่างชาติที่ Overstay ทั้งหมด และมีจำนวนมากเป็นลำดับที่ 3 โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 12.9 สถานทูตฯ จึงขอให้คนไทยที่ Overstay หรือหนีวีซ่าอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่น เข้ามอบตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายเกินเวลาที่ญี่ปุ่นอนุญาต หากถูกจับกุมในข้อหาไม่มีวีซ่า (Overstay) นอกจากจะถูกคุมขังแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เดินทางกลับประเทศไทย แต่สำหรับบุคคลที่พำนักในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย แต่เกรงว่าจะถูกจับกุมและถูกคุมขัง สามารถใช้ประโยชน์จาก “ระบบคำสั่งออกนอกประเทศ” ของทางการญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องถูกคุมขัง โดย

ต้องมีคุณสมบัติครบ 5 ประการตามด้านล่าง ดังนี้

1. ต้องไปมอบตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมตัวเดินทางออกจากญี่ปุ่น
2. ต้องไม่เข้าข่ายถูกเนรเทศ ออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการลักลอบพำนักเกินกว่าทางการกำหนด (Overstay) อาทิ ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางปลอมเข้าเมือง
3. ไม่เคยถูกพิพากษาให้จำคุกจากศาลญี่ปุ่น
4. ไม่เคยถูกเนรเทศหรือไม่เคยได้รับคำสั่งให้ออกนอกประเทศจากรัฐบาลญี่ปุ่น
5. สามารถเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ สามารถจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน และมีเงินสดเพียงพอสำหรับเป็นค่าที่พักระหว่างรอกระบวนการตัดสินในญี่ปุ่น ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

บทลงโทษสำหรับผู้หนีวีซ่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ

• เอกสารที่ใช้สำหรับการมอบตัว
หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หากไม่มีหนังสือเดินทาง ต้องนำเอกสารยืนยันตัวบุคคลมาแสดง และต้องนำเอกสารแสดงที่อยู่ของที่พักพิงชั่วคราวเพื่อยื่นประกอบ (หากมี)
ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังมอบตัวจนถึงก่อนออกจากประเทศนั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยผู้มอบตัวสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเท่านั้น

• สถานที่สำหรับการมอบตัว
สามารถมอบตัวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประจำภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่สามารถมอบตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินได้ (http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/index.html)

• รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/index.html

กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เผยมีคนไทยหนีเข้าเมืองในญี่ปุ่นสูงเกือบ 6,000 คนแล้ว แนะเข้ามอบตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยใช้ระบบคำสั่งออกนอกประเทศ ไม่ต้องโทษคุมขัง ก่อนถูกจับข้อหาไม่มีวีซ่า... 12 มี.ค. 2559 00:26 ไทยรัฐ