วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโครงการ 'ราษฎร์ รัฐ วัด ร่วมใจคลองสาลีสวย ใส ต้านภัยแล้ง' บางปลาม้า สุพรรณฯ

ชาวบางปลาม้า ร่วมใจ พิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ วัด ร่วมใจคลองสาลีสวย ใส ต้านภัยแล้ง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ คลองสาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

เมื่อเวลา วันที่ 11 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เลขาธิการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 17 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ วัด ร่วมใจคลองสาลีสวย ใส ต้านภัยแล้ง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ คลองสาลี บริเวณหน้าวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ทั้งนี้ ก็เพื่อราษฎรส่วนราชการ วัดต่างๆ ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองสาลี ผลลัพธ์ แก้ปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากตามแนวทาง คสช. ทุกฝ่ายต่างพร้อมใจช่วยกันเรียบร้อยด้วยดี.

ชาวบางปลาม้า ร่วมใจ พิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ วัด ร่วมใจคลองสาลีสวย ใส ต้านภัยแล้ง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ คลองสาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 12 มี.ค. 2559 00:19 ไทยรัฐ