วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นักวิชาการ' เปรียบร่างฯ 'มีชัย' เป็นไส้ศึก เอื้อทหารมีบทบาทการเมือง

"นักวิชาการ" เรียกร่างฯ "มีชัย" เป็น "ฉบับไส้ศึก" ปม "แบ่งใช้ 2 ขยัก-ส.ว.สรรหา" เชื่อหลังปี 49 คนสิ้นหวังกับระบบตุลาการ เผยที่ผ่านมาทหารมีบทบาททางการเมือง

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง จัดเสวนา "รัฐธรรมนูญมีไว้ทำไม ?"

โดย นายวิโรจน์ อาลี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บริบทการเมืองไทยที่ผ่านมา กองทัพมีบทบาท แต่ระบอบการเมืองการปกครองแบบตัวแทนที่มีตัวแทน อาทิ สถาบันทางปกครองต่างๆ เช่น สถาบันทหารที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ใช้อำนาจตามหลักนิติธรรม ไปรุกล้ำเจตจำนงค์ของประชาชนที่มีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ทั้งนี้ สังคมประชาธิปไตย หน้าที่ของทหารปกป้องเสรีภาพ ไม่ได้มีหน้าที่ออกแบบสังคมหรือควรคิดอะไร หรือควบคุมสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของเราในการรักษา และบริหารจัดการความขัดแย้งภายใต้ประชาธิปไตย ซึ่งต้องยอมรับว่ากองทัพไม่ควรเข้ามามีบทบาททางการเมือง

"ผมขอเรียกร่างรัฐธรรมนูญนี้ว่า "ฉบับไส้ศึก" เพราะมีกลไกที่ยังฟันธงไม่ได้ ที่ผ่านมาคือข้อห่วงใยของ ครม. เรื่อง 2 ขยักนั้นไม่มีใครอธิบายได้ว่าคืออะไร รวมทั้งการเสนอให้ ส.ว. 200 คน มาจากการแต่งตั้ง และ สปท.ที่จะอยู่ต่อ เราก็ไม่ทราบเช่นกันว่ามีกลไกอะไร ซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบว่ามีรัฐธรรมนูญไว้ทำไม หรือมีไว้ให้ทหารแทรกซึมและอยู่ไปนานๆ" นายวิโรจน์ กล่าว   

ด้าน นายปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าหลังจากปี 2549 ทุกคนสิ้นหวังกับตุลาการ รัฐธรรมนูญไม่ได้สร้างให้ศาลเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ แต่ให้ศาลเท่ากับองค์กรอื่น และประกันหลักความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย คือการใช้อำนาจต้องปลอดจากการสั่งการ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ไม่กระทบกับชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมีไว้เพื่อ 1. สร้างศาลเพื่อพิทักษ์หลักความชอบด้วยกฎหมาย และประกันสิทธิกับประชาชน 2. จำกัดอำนาจองค์กรตุลาการ กำหนดมาตรฐานการพิจารณาคดีให้ประชาชนรับสิทธิเต็มที่ และ 3. สร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรศาล

"นักวิชาการ" เรียกร่างฯ "มีชัย" เป็น "ฉบับไส้ศึก" ปม "แบ่งใช้ 2 ขยัก-ส.ว.สรรหา" เชื่อหลังปี 49 คนสิ้นหวังกับระบบตุลาการ เผยที่ผ่านมาทหารมีบทบาททางการเมือง 11 มี.ค. 2559 18:31 ไทยรัฐ