วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้งานได้ปกติ เหตุระบบไฟแอร์เอเชียขัดข้อง

กรมท่าอากาศยาน แจง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เหตุระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องบินไทยแอร์เอเชียขัดข้องแล้ว เผย แก้ไขจนใช้งานได้ปกติ ระบุ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริการผู้โดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา...

วันที่ 11 มี.ค.59 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า จากกรณีเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3213 เส้นทางดอนเมือง–กระบี่ ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เวลา 07.30 น. มาลงจอด ณ ท่าอากาศยานกระบี่แล้ว ปรากฏว่า ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากตัวเครื่องได้เป็นเวลา 15 นาที และนักบินของสายการบินได้แจ้งว่าเกิดจากไฟฟ้าท่าอากาศยานขัดข้อง เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองชำรุด

กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ขอชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย ท่าอากาศยานกระบี่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจาก Auxiliary Power Unit (APU) ของเครื่องบินขัดข้อง เป็นเหตุให้สะพานเทียบเครื่องบินไม่สามารถเชื่อมต่อกับประตูทางออกของเครื่องบิน ต่อมาสายการบินได้แก้ไขโดยใช้ Ground Power Unit (GPU) ช่วยให้ระบบไฟฟ้าสำรองของเครื่องบินสามารถใช้งานได้ปกติ และผู้โดยสารสามารถออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ว่า ในวันดังกล่าวระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานฯ ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ ท่าอากาศยานฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการบริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา

กรมท่าอากาศยาน แจง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เหตุระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องบินไทยแอร์เอเชียขัดข้องแล้ว เผย แก้ไขจนใช้งานได้ปกติ ระบุ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริการผู้โดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา... 11 มี.ค. 2559 18:07 11 มี.ค. 2559 18:49 ไทยรัฐ