วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ มั่นใจสำรองน้ำพอ เล่นสงกรานต์ วอนประหยัด

วธ.จับมือ 15 หน่วยงาน ขอความร่วมมือคนไทยเล่นสงกรานต์ ใช้น้ำอย่างประหยัด กรมชลฯ มั่นใจสำรองน้ำเพียงพอ แต่จะจำกัดจุดบริการจ่ายน้ำในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ กรมอุตุฯ เตือนมีพายุลูกเห็บ ให้ติดตามข่าวสารใกล้ชิด แจ้ง อปท.ทั่วประเทศ จัดโซนนิ่งสงกรานต์ปลอดเหล้า คาดนักท่องเที่ยวเพิ่ม 5.5 แสนคน พร้อมประสานตำรวจตรวจเข้มไกด์เถื่อนแฝงตัวตุ๋นต่างชาติ...

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณี เทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์ยุคใหม่ เล่นน้ำแบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับ 15 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองบังคับการตำรวจจราจร และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร บูรณาการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในปีนี้มุ่งเน้นรณรงค์ให้ประชาชนสืบสานรักษาคุณค่าประเพณีไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งประชาชนจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะภัยแล้ง ตลอดจนขอให้มีการเล่นน้ำกันอย่างอย่างพองาม

นอกจากนี้ วธ.ยังมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีตามแบบวิถีไทย โดยกำหนดจัดขึ้นจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางคกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย. ดังนี้ งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ วันที่ 8 เม.ย. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 9 เม.ย. ร่วมกับ จ.เชียงราย จัดกิจกรรมสงกรานต์อาเซียน ไทย–ลาว–เมียนมา–สิบสองปันนา เพื่อรวมพลังประชาชนพื้นที่ชายแดนภาคเหนือร่วมรักษาประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ขณะที่ในส่วนกลาง หรือกรุงเทพฯ วันที่ 13-15 เม.ย. วธ.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ เล่นน้ำแบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ในพื้นที่ สยามสแควร์ และวันที่ 13-17 เม.ย. ร่วมกับสยามพารากอน จัดการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด การนมัสการพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล 9 องค์ นิทรรศการสงกรานต์ 4 ภาค และอาเซียน การแสดงพื้นบ้านและการแสดงอาเซียน การสาธิตชุดรดน้ำขอพร 4 ภาค ร่วมทั้งยังร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำดวงตราไปรษณียากร "ชุดนางสงกรานต์" เผยแพร่ด้วย

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยมาก กรมชลประทานได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เตรียมแผนจัดสรรน้ำให้ได้ทั้งการอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 1.4 หมื่นล้านลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา มีแผนจัดสรรน้ำไว้สำหรับเทศกาลสงกรานต์เพียงพอ แต่จะมีการจำกัดจุดบริการจ่ายน้ำ และเปิดให้ใช้เป็นเวลา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมีพอเพียงแล้ว แต่ยังพบว่าในส่วนของการเกษตรยังขาดแคลน จึงฝากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันประหยัด เพื่อเอื้ออาทรต่อสังคมเกษตรด้วย

ด้าน นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า จากผลจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2558 ทำให้ลดพื้นที่เกษตรนาปรังลงได้ และสามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนจัดสรรน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างดี รวมถึงการวางแผนมีน้ำไว้ใช้ในวันสงกรานต์ ซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาน้ำขาดแคลน

ส่วน นายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า พยากรณ์อากาศช่วงสงกรานต์ในปีนี้ สถิติของฝนลดน้อยลง โดยระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค จะมีพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง บางพื้นที่มีลูกเห็บ จึงอยากฝากประชาชนให้ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะพยากรณ์ทุก 6 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิด และอย่าเชื่อข่าวสารตามออนไลน์เพราะจะเกิดความตระหนก ดังนั้นก่อนที่จะแชร์ข้อมูล อยากให้ติดตามข้อมูลภาครัฐอย่างรอบคอบก่อน

ทั้งนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมการปกรองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ได้แจ้งแนวทางการเล่นสงกรานต์ไปยัง อปท.ทั่วประเทศ ให้มีการจัดโซนนิ่งและรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบสงกรานต์ปลอดเหล้า เพื่อเป็นพื้นที่สืบทอดการเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย เชื่อมโยงกับการใช้น้ำที่เหมาะสมและพอเพียง

นายมงคล วิมลรัตน์ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในช่วงเทศการณ์สงกรานต์ คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยประมาณ 530,000-550,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 10% โดยกรมการท่องเที่ยวมีมาตรการขอความร่วมมือบริษัททัวร์ต่างๆ ให้สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทย รวมทั้งประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยว ออกตรวจจับบริษัทท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมาย และตรวจจับไกด์เถื่อนที่จะแฝงตัวมาหลอกลวงนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง นางสงกรานต์ 59 มณฑาเทวี! ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา ธัญญาหารบริบูรณ์ น้ำน้อย

วธ.จับมือ 15 หน่วยงาน ขอความร่วมมือคนไทยเล่นสงกรานต์ ใช้น้ำอย่างประหยัด กรมชลฯ มั่นใจสำรองน้ำเพียงพอ แต่จะจำกัดจุดบริการจ่ายน้ำในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ กรมอุตุฯ เตือนมีพายุลูกเห็บ ให้ติดตามข่าวสารใกล้ชิด... 11 มี.ค. 2559 17:59 ไทยรัฐ