วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวง สรุปเส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ่ายเวนคืนราคาตลาด

ลงตัว! ทางหลวง สรุปทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย เวนคืนพื้นที่กว่า 545 ไร่ สร้างอ้อมเมือง 9 กม. กว้าง 80 เมตร 4 ช่องจราจร ยันอิงราคาตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการทางเลี่ยงเมือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จากท่าเรือเชียงแสน เชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ได้ถูกสำรวจออกแบบเป็น 4 ช่องจราจร มีผลกระทบต่อทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น กรมทางหลวงผู้ดำเนินโครงการ จึงจัดกระบวนการมีส่วนร่วมประชุมรับฟังความเห็นและประชุมกลุ่มย่อย ผ่านมารวม 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 2558 และประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการร่วมกับชาวบ้านล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งราคาที่ดินอิงราคาซื้อขายในวันที่เวนคืน และการสร้างทางลอด ทางเชื่อม เชื่อมร่องน้ำริมทาง ท่อลอดระบายน้ำข้ามถนน เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนัก ตามความต้องการของชาวบ้าน

นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กล่าวว่า จากการสำรวจและออกแบบของกรมทางหลวง โครงการทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ครั้งนี้จะใช้พื้นที่ทั้งหมด 545 ไร่ กระทบอาคารสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ที่ต้องรื้อย้าย จำนวน 33 หลัง ไม้ยืนต้น 723 ต้น โดยเส้นทางนี้มีความยาว 9.103 กม. ความกว้าง 80 เมตร มี 4 ช่องจราจร เริ่มต้นที่สามแยกสัญญาณไฟจราจร ถนนเทิง-เชียงของ จากสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 - อ้อมพื้นที่ด้านหลังเมืองเก่าเชียงของ ไปบรรจบเส้นทาง เชียงของ-เชียงแสน ที่บ้านห้วยกอก ที่มีการขยายเป็น 4 เลน จากเชียงแสนเหลืออีกเพียง 25 กม.ก็จะถึง อ.เชียงของ เมื่อการก่อสร้างเสร็จการเดินทางขนส่งก็สามารถหลีกเลี่ยงถนนคับแคบแออัดในตัวเมืองเชียงของได้เป็นอย่างดีส่วนถนนที่เดิมออกแบบ 60 เมตร แก้เป็น 80 เมตร 4 ช่องจราจร เนื่องจากการประชุมก่อนหน้านี้ ชุมชนต้องการให้มีทางจักรยาน จึงเพิ่มอีกข้างละ 10 เมตร การออกแบบถนนสายนี้จะรองรับอนาคต 20-30 ปี ถ้าไม่ติดขัดอะไร การเวนคืนที่ดินน่าจะทันตั้งงบไว้ปี 2561 และจะดำเนินการสร้างปี 2562 ทั้งนี้ขึ้นกับกระทรวงหรือการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าจะเห็นว่าเร่งด่วนหรือไม่

นายอานุภาพ กล่าวว่า การคาดการเบื้องต้นใช้งบไม่สูงมากประมาณ 400 ล้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมสะพานมิตรภาพฯ ไปยังท่าเรือเชียงแสน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เชื่อมถนน R3A

นายเสน่ห์ นิ่งใจเย็น ผอ.ส่วนกฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักทางหลวงที่ 8 กล่าวว่า สำหรับราคาที่จะเวนคืนหรือเงินค่าทดแทน พิจารณา พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่เป็นการเจรจาแบบปรองดอง ที่คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ในวันประกาศเวนคืน ซึ่งจะมีการชดเชยการเสียประโยชน์จากการเวนคืนหากพื้นที่เหลือน้อยจนไปสามารถดำเนินกิจกรรมใดได้ สามารถเสนอให้กรมซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเพิ่ม หรือการเสียประโยชน์รูปแบบอื่นให้ขอชดเชยได้ สามารถร้องภายใน 60 วัน หากไม่พอใจราคาที่กรมทางหลวงแจ้ง กับกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายจะเป็นผู้รับคำร้อง

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายรักษ์เชียงของ กล่าวว่า เรื่องการเวนคืนที่ดิน อยากให้คำนึงถึงคนในพื้นที่ ซึ่งเคยเกิดปัญหา 200 กว่าไร่ ในช่วงการสร้างเส้นทางเข้าสะพาน ไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำแบบเดิมอีก ขอให้ทางกรมทางหลวงพิจารณาลดพื้นที่บางช่วงลง หรือลดผลกระทบกับชาวบ้านที่ต้องสูญเสียที่ดินให้ไม่ลำบากเกินไป ซึ่งการเวนคืนครั้งนี้ก็กระทบพื้นที่ 34 ครอบครัว

นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล กล่าวว่า เชียงของอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสภาพเมืองรองรับการเป็นประตูขนส่งสินค้าถนน R3A และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 ขณะนี้มีการเวนคืนพื้นที่ประมาณ 300 กว่าไร่แล้ว โดยการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อทำศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าบริเวณด้านเหนือติดกับอาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ราคาเวนคืนเบื้องต้นทราบว่า ราคาที่ สปก.อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท ส่วนโฉนดอยู่ประมาณ 2.5 ล้าน หรือมากกว่า โดยมีค่าชดเชยอย่างอื่นในพื้นที่แต่ละแปลงด้วย ซึ่งเป็นราคาที่มีการแจ้งในปลายมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังการประกาศเวนคืนในปลายเดือน ธ.ค. 2557 เข้าใจว่าอาจจะเป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายในอนาคต.

ลงตัว! ทางหลวง สรุปทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย เวนคืนพื้นที่กว่า 545 ไร่ สร้างอ้อมเมือง 9 กม. กว้าง 80 เมตร 4 ช่องจราจร ยันอิงราคาตลาด 11 มี.ค. 2559 12:27 ไทยรัฐ