วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี แถลงจัดงาน ‘105 ปี น้ำเงิน-ชมพู’ 2 เม.ย.นี้

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี แถลงข่าวจัดงาน “105 ปี น้ำเงิน-ชมพู” ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมีอายุครบ 105 ปี ให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์ นำรายได้พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59 ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรหมานุสรณ์ นายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ นายปริญญา สุนทรวาทะ ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และนายสิน ติ่งนาพัน ผู้แทนชมรมครูและบุคลากรเก่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “105 ปี น้ำเงิน-ชมพู” โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ งาน “105 ปี น้ำเงิน-ชมพู” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมืองเพชรบุรี เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์มีอายุครบ 105 ปี เป็นโอกาสที่ดีที่ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียนได้กลับมาร่วมงานเพื่อพบปะสังสรรค์ พูดคุยกันกับเพื่อนเก่าในสมัยวัยเรียน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาคารเรียน สถานที่ การพัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน และด้านอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ที่สำคัญจะได้ผลิตนักเรียนที่ดีและมีคุณภาพให้เป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศชาติ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงมุทิตาจิตของศิษย์เก่าต่อคณะครู การแสดงของนักเรียน นักศึกษาบนเวที การขับร้องเพลงมาร์ช น้ำเงิน-ชมพู การถ่ายภาพกับสถานที่จำลองในห้องเรียน เพื่อย้อนบรรยากาศกลับไปอยู่ในสมัยวัยเรียน โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และยังเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “105 ปี น้ำเงิน-ชมพู” โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ กลุ่มอำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ โทร.0-3242-5070 ต่อ 152 และ 190 ในวันเวลาราชการ.

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี แถลงข่าวจัดงาน “105 ปี น้ำเงิน-ชมพู” ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมีอายุครบ 105 ปี ให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์ นำรายได้พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา... 11 มี.ค. 2559 10:27 ไทยรัฐ